Komisija je izdala obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode ter Slovenijo pozvala, naj sprejme ukrepe za zagotovitev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v vseh aglomeracijah z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 populacijskih enot.

V Bruslju so namreč presodili, da 11 aglomeracij v Sloveniji (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka in Trbovlje), za katere je rok za opremljanje potekel konec leta 2008 oz. 2010, krši določbe direktive, ki se nanašajo na zahteve za zbiranje komunalne odpadne vode ali na zahteve v zvezi s spremljanjem izpustov za preverjanje skladnosti z zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode. Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za sprejem ukrepov, potrebnih za odpravo neskladnosti, sicer se zadeva lahko predloži Sodišču EU.

V zvezi s tem na okoljskem ministrstvu napovedujejo pripravo novega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo vključeval tudi akcijski načrt za odpravo očitanih neskladnosti. Prvi večji izziv v prihodnjih dveh mesecih bo dokončna določitev meja noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za pripravo vseh vsebin novega operativnega programa, drugi ključni izziv pa bo zagotovitev ustreznega usmerjanja razpoložljivih finančnih sredstev v ukrepe, ki bodo zagotovili odpravo očitanih neskladnosti, so pojasnili.

Evropska komisija je Sloveniji izdala tudi uradni opomin zaradi kršitve okvirne direktive o morski strategiji. Gre za določbe v zvezi z zahtevo po posodobitvi presoje stanja morskih voda ter določitvijo kriterijev za dobro stanje morskih voda in okoljskih ciljnih vrednosti.

Na ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da bodo aktivnosti iz okvirne direktive izpolnil v drugi polovici tega leta. Kot so sporočili, so vsebine presoje stanja morskih voda že posodobili, prav tako tudi že nekatere kriterije, ki jih zahteva direktiva. V postopku posodabljanja je tudi presoja stanja morskih voda, določitev kriterijev in določitev okoljskih ciljnih vrednosti za biološke vsebine.