Delež žensk na vodstvenih položajih v Sloveniji se sicer zvišuje, kažejo analize Evropskega inštituta za enakost spolov. Vendar je ta še vedno nižji kot v letih 2014 in 2015, čeprav več raziskav dokazuje, da podjetja z uravnoteženim vodstvom dosegajo boljše poslovne rezultate. Raziskava Fortune 500 iz leta 2016, ki je zajela 353 vodilnih podjetji v ZDA, je na primer pokazala, da podjetja z najvišjim deležem žensk na vodilnih položajih ustvarjajo 35 odstotkov višjo donosnost. Združenje Manager si prizadeva spodbuditi zakonske spremembe za izboljšanje uravnoteženosti spolov na najvišjih položajih v gospodarstvu.

58 odstotkov diplomantk, 5 odstotkov predsednic uprave

Slovenija se sicer na različnih lestvicah uvršča razmeroma visoko – kar nakazuje razvoj v pravi smeri – a dejstva kažejo, da je pred nami še dolga pot. »Nazorna je denimo struktura diplomantk in diplomantov na slovenskih univerzah,« izpostavlja Melanie Seier Larsen, partnerka in izvršna direktorica v Boston Consulting Group in predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager. »Diplomantk je kar 58 odstotkov in so na začetku kariere po deležu izenačene z moškimi kolegi, nato se škarje na široko razprejo: med izvršnimi direktoricami jih najdemo komaj 20 odstotkov in samo 5 odstotkov jih zaseda položaj predsednice uprave.« Ob tem navaja podatke Svetovnega gospodarskega foruma, kjer so ugotovili, da bomo ob trenutni hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali sto let.