Analize Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) kažejo, da je bil delež žensk na vodstvenih položajih največjih družb, ki kotirajo na borzi, v Sloveniji v letu 2017 20,6 odstotka, v letu 2016 19 odstotkov, v letu 2015 pa 22,9 odstotka. To je še precej daleč od cilja 40 odstotkov do leta 2020, ki ga je leta 2013 v predlogu evropske direktive podala takratna evropska komisarka Viviane Reding. Slovenija se sicer na različnih lestvicah (Prio Center on Gender, Peace and Security, Wilson center ranking in WEF lestvici) uvršča razmeroma visoko, kar nakazuje na razvoj v pravi smeri, a dejstva kažejo, da je pred nami še dolga pot.

Le pet odstotkov žensk postane predsednica uprave

»Nazorna je denimo struktura diplomantk ter diplomantov na slovenskih univerzah. Diplomantk je kar 58 odstotkov in so na začetku kariere po deležu izenačene z moškimi kolegi, nato se škarje na široko razprejo: med izvršnimi direktoricami jih najdemo komaj 20 odstotkov in samo 5 odstotkov jih zaseda mesto predsednice uprave,« izpostavlja Melanie Seier Larsen, partnerka in izvršna direktorica v Boston Consulting Group in predsednica sekcije menedžerk pri Združenju Manager. Neuravnoteženost med spoloma na mestih odločanja je torej ogromna, zato je pomembno poudarjati in izpostavljati, da je dostopnost – tako žensk kot moških – do vodstvenih pozicij, osnovna človekova pravica, pravi Seier Larsen. Ob tem navaja podatke Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), kjer so ugotovili, da bomo ob trenutni hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali sto let.

Podjetja z uravnoteženim vodstvom dokazano bolj uspešna

Več mednarodnih raziskav potrjuje, da so podjetja, ki imajo uravnoteženo strukturo zaposlenih moških in žensk, navadno finančno bolj uspešna. Raziskava Fortune 500 iz leta 2016, ki je zajela 353 vodilnih podjetji v ZDA, je pokazala, da podjetja z najvišjim deležem žensk na vodilnih položajih ustvarjajo 35 odstotkov višjo donosnost na kapital. Raziskava Boston Consulting Group in Tehniške univerze v Münchnu iz leta 2011 ugotavlja, da so podjetja z nadpovprečno raznolikostjo v vodstveni ekipi inovativnejša: ustvarijo 20 odstotkov več prihodkov iz tega naslova. Študija Petersonovega inštituta za mednarodno ekonomijo iz leta 2017 je pokazala, da imajo podjetja, kjer več kot 30 odstotkov vodilnih položajev zasedajo ženske, 6 odstotkov višji dobiček.

Poleg tega pa so ženske na vodilnih položajih učinkovitejše pri ustvarjanju prihodkov iz naložb. Družbe, ki so jih (so)ustanovile ženske, ustvarijo 78 odstotkov prihodkov od naložb, medtem ko družbe, ki so jih ustanovili moški, ustvarijo le 31 odstotkov prihodkov iz tega naslova. Z neuravnoteženostjo vodstev izgubljajo podjetja ter posledično tudi gospodarstvo in družba kot celota, poudarja predsednica sekcije menedžerk in dodaja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki bi pomagali ženskam do vodilnih položajev.

Zakonske spremembe za uravnoteženost spolov na najvišjih pozicijah

Med ukrepi v tej smeri je sklep, ki ga je decembra 2018 sprejel upravni odbor Združenja Manager, ko je podprl prizadevanja sekcije menedžerk pri pripravi spodbud oz. zakonskih sprememb za izboljšanje ravnotežja zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu. Ti predlogi bodo šli v smer priporočil in ne prisilnega uvajanja uravnoteženih vodstev. Združenje Manager si že več let prizadeva za večjo uravnoteženost na vodstvenih pozicijah v gospodarstvu. Tudi zato so letos ponovno podelili priznanje artemida ženskam, ki so prebile stekleni strop in zavzele najvišjo pozicijo v podjetju oziroma organizaciji. S tem želijo motivirati in spodbuditi, da bi se več žensk odločilo prevzeti vodilna mesta.