Zavod za turizem in kulturo je v Kranju med drugim zadolžen za pospeševanje in razvoj turizma. S tem programom se omenjeni zavod na razpisih zavoda za zaposlovanje poteguje za delavce v okviru programa javnih del, pri katerem država sofinancira stroške zaposlitve dolgotrajno brezposelnih. Ker pa so nadzorniki zavoda za zaposlovanje pri eni od delavk iz tega programa ugotovili hujše kršitve, je območna služba Kranj terjala, da ji zavod za turizem in kulturo vrne denar. Ta je to tudi storil.

Pri nadzoru porabe denarja so namreč ugotovili, da je »dokumentacija izvajalca kot podlaga za plačilo sredstev netočna, lažna oziroma ponarejena«. Delavka, ki naj bi opravljala le javna dela v okviru programa za pospeševanje in razvoj turizma, je namreč opravljala tudi druga dela, ki niso bila del tega programa, s tem pa je zavod nenamensko porabil denar, ki mu ga je nakazal zavod za zaposlovanje. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je moral zavod za turizem in kulturo državi vrniti okoli 3000 evrov, delavko pa je plačal iz lastne blagajne oziroma glede na to, da se zavod financira iz občinskega proračuna, torej iz občinske blagajne.

Ni hotel zatreti zagnanosti

Direktor zavoda za turizem in kulturo Tomaž Štefe navedbe zavoda za zaposlovanje zavrača. Trdi namreč, da je omenjena delavka pokazala veliko zagnanosti in samoiniciativnosti ter opravljala dela, ki ji niso bila nikoli odrejena. »Delavki zagnanosti nismo želeli zatreti in ji tega dela prepovedati,« pravi Štefe, ki dodaja, da je s takim pristopom delavka pridobila dodatne izkušnje in znanje. Delala je več, kot je predvideval program javnih del, za to pa ni želela prostih ur oziroma krajšega delovnega časa, celo takrat, ko bi lahko izkoristila presežne ure, je delala v normalnem obsegu. Zavod za turizem in kulturo je delavki plačal vse opravljeno delo in ga tudi obračunal zavodu za zaposlovanje.

Slednji je obračunske liste označil kot ponarejene, napake pa so nadzorniki odkrili tako pri prikazu javnih del kot tudi pri razporedu delovnega časa. Direktor Štefe je prepričan, da javnega denarja niso trošili nenamensko, in je zavodu za zaposlovanje poslal pojasnilo, podobno razlago je naslovil tudi na svet zavoda za turizem in kulturo. Rok Pintar, predsednik sveta zavoda, je povedal, da so se s pojasnilom direktorja seznanili, ker jim drugega ni preostalo, na vprašanje, ali so terjali odgovornost direktorja zaradi ugotovljenih nepravilnosti, pa je povedal, da nima odgovora, ker jim to niti ni prišlo na misel.

Medtem ko je zavod za zaposlovanje kranjskemu zavodu za turizem in kulturo tudi sporočil, da bodo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti upoštevali pri obravnavi njihovih prihodnjih ponudb, je direktor Štefe prepričan, da pri tem ne gre za neke vrste kazen. Dejstvo, da tako letos kot lani v zavodu niso zaposlovali delavcev iz programa javnih del, pa razlaga s pomanjkanjem ustreznih »profilov« za delo v zavodu za turizem in kulturo.