Občina Borovnica je znana po dnevnih migrantih, ki se vozijo na delo in študij v druge kraje, predvsem v Ljubljano. Medtem ko avtobusni promet tam ni razvit, je najbolj priljubljeno javno prevozno sredstvo vlak, s katerim najhitreje pridejo do glavnega mesta. Število potnikov se v zadnjih letih povečuje.

Kot pravijo na borovniški občini, se je »zaradi prirasta prebivalstva na eni ter vse bolj restriktivne parkirne politike Mestne občine Ljubljana na drugi strani« v zadnjih petih letih število potnikov povečalo za petino. Pričakujejo, da se bo v prihodnje glede na prometno politiko v tem delu Slovenijo število tistih, ki se bodo vozili z vlakom, še povečalo.

Tako tudi v Borovnici razmišljajo, kako prebivalcem omogočiti čim bolj udobno ter hitro pot z vlakom. Odločili so se za gradnjo parkirišča pri železniški postaji. Pravijo, da sicer parkirišče, ki že deluje na sosednjem zemljišču, glede na trenutne potrebe po velikosti zadošča, a da nima ustreznega statusa, »ki bi omogočal, da ga upravlja in vzdržuje občina, njegova neurejena podoba pa na obiskovalce kraja ne naredi pozitivnega vtisa«.

Okrog sto novih parkirnih prostorov

Parkirišče bodo uporabniki železniškega potniškega prometa lahko uporabljali brezplačno. Zgradili ga bodo na 6500 kvadratnih metrov velikem zemljišču, vrednem okoli 150.000 evrov, med Borovniščico in sosednjim parkiriščem na Mejačevi cesti. Prostora bo za 99 parkirnih prostorov za osebne avtomobile, od tega štiri za ljudi z gibalnimi ovirami, poleg tega bodo nekateri parkirni prostori opremljeni s polnilnimi postajami za električna vozila. Število teh bodo prilagajali številu električnih avtomobilov v občini, ki naj bi se povečevalo. En parkirni prostor bo namenjen še avtobusom, na dveh pokritih pa bodo kolesarji lahko parkirali petdeset koles ob stojalih za zaklepanje.

Projekt bo sofinanciran iz državnih proračunskih sredstev in kohezijskih sredstev za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Občina se je namreč prijavila na razpis ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje gradnje parkirišč parkiraj in presedi (P+R) in nato septembra lani podpisala pogodbo za sofinanciranje v višini 250.000 evrov. Celoten strošek bo nekoliko večji. Ocenjujejo, da bo vrednost parkirišča slabih 340.000 evrov. Parkirišče mora biti glede na razpis zgrajeno do konca septembra letos, vsi postopki pa končani do konca leta. Na borovniški občini pričakujejo, da bo projekt končan že pred rokom, morda že do konca junija.