Namen dogovora je po navedbah Sveta EU zagotoviti varnost v letalstvu ne glede na razplet. Devet mesecev naj bi bilo dovolj, da letalske družbe z britansko licenco podaljšajo certifikate pri Evropski agenciji za varnost v letalstvu, medtem pa lahko v EU poslujejo nemoteno. Evropska komisija lahko to dobo tudi podaljša.

Dogovor morata zdaj potrditi še Evropski parlament in Evropski svet.

Velika Britanija naj bi iz EU izstopila 29. marca. A malo več kot mesec dni pred tem britanski parlament še ni potrdil ločitvenega sporazuma z EU. Glavni kamen spotike je za britanske poslance irsko varovalo, s katerim naj bi se izognili trdi meji na irskem otoku.