Luna Hipokamp se imenuje po starogrški in starorimski mitološki vrsti morskih konjičkov, ki so poleg ribjega repa in konjske glave premogli tudi sprednje noge, vlekli pa so Pozejdonovo oziroma Neptunovo kočijo. Luna Hipokamp je najmanjša doslej znana Neptunova luna in ima premer vsega 34 kilometrov, okoli planeta pa kroži zelo hitro.

Ker se luna nahaja blizu največje med Neptunovimi bližnjimi lunami Protej, znanstveniki ocenjujejo, da je luna Hipokamp nastala ob trku asteroida ob luno Protej. Hkrati opozarjajo, da je raziskovanje nastanka majhne lune še v zgodnji fazi in da ni možno z gotovostjo trditi, da je nastala natanko tako. V prid ocenam pa poleg Hipokampovega položaja govori tudi velik krater na Proteju, ki bi bil lahko posledica trka asteroida.

Neptunove ostale bližnje lune je v svoj objektiv ujela že Nasina sonda Voyager 2, ki je leta 1989 letela mimo tega planeta. Znanstveniki so tedaj na fotografijah opazili šest lun, nove raziskave s pomočjo Hubblovega vesoljskega teleskopa pa so pokazale, da se je med njimi skrivala še sedma. Če prištejemo še Hipocamp, ima Neptun sedaj že kar 14 lun. Prve posnetke nove lune so znanstveniki sicer zajeli že leta 2004, a jim tudi tedanja tehnologija še ni omogočala, da bi opazili tako majhno vesoljsko telo, ki se giblje s tolikšno hitrostjo.