Predstavniki občine, krškega združenja borcev za vrednote NOB in Kulturnega doma Krško so podpisali pismo o sodelovanju, s katerim so natančneje določili vloge pri varstvu, upravljanju in obnovi spomenikov, spominskih plošč in obeležij NOB. Teh je v občini okoli 70.

Občina bo skrbela predvsem za finančni del; za urejanje in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov prek javnih razpisov nameni 40.500 evrov na leto, med njimi tudi za spomenike NOB.

Po besedah Lojzeta Štiha, predsednika krškega združenja borcev, so si že dolgo želeli zagotoviti redno in zanesljivo financiranje. »Že dolgo si želimo, da bi ti spomeniki ostali urejeni, saj spominjajo na težke čase in si zaslužijo takšno obravnavo, kot so jo dobili z današnjim podpisom. To nam ogromno pomeni, saj bo odslej skrb zanje, ki je ena naših glavnih nalog, bistveno lažja. Doslej smo se namreč s spomeniki ukvarjali zgolj v združenju, kot da so naši. Saj so bili naši, sprejeli smo jih za svoje, a vendarle smo potrebovali pomoč tudi z druge strani, da smo dobili denar za obnovo. Odslej bodo za te spomenike v Krškem skrbele tri strani, zato sem prepričan, da bodo ves čas lepo urejeni.«

Vsak spomenik ima skrbnika

Po Štihovih besedah so s samim stanjem spomenikov NOB na območju krške občine zadovoljni, saj so krajevne organizacije poskrbele, da ima vsak spomenik skrbnika, kar hkrati pomeni, da so spomeniki tudi pod nadzorom.

Doslej so s pomočjo občinskega denarja obnovili vse večje in obnove potrebne spomenike, kot so partizanska bolnišnica na Bohorju, osrednji spomenik izgnancem in žrtvam vojnega nasilja v Brestanici, osrednji spomenik na krškem pokopališču, spominski park pri OŠ Jurija Dalmatina in mnogi drugi, tudi manjše plošče in obeležja.

V zadnjih letih je občina prispevala okoli 1500 pa tudi do 3000 evrov na leto za obnovo najpomembnejših spomenikov NOB, zdaj pa bo pomagala šena druge načine, denimo z zavarovanjem pomembnejših spomenikov. ds