Mestni avtobusi na liniji 1D bodo v tem času vozili po skrajšani trasi, in sicer do obračališča Mestni log, so sporočili z ljubljanske občine.

Rekonstrukcija ceste sodi v okvir omenjenega kohezijskega projekta z imenom Čisto zate, ki je skupaj vreden 111 milijonov brez DDV, od česar bo 69 milijonov evrov zanj prišlo iz Kohezijskega sklada.

V okviru tega velikega projekta na območju Ljubljane javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) dograjuje kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati poteka še urejanje ostale komunalne in cestne infrastrukturo.

Projekt bo potekal do leta 2021, v tem času pa bodo kanalizacijo uredili na 261 ulicah in na javno kanalizacijo priključili več kot 22.000 prebivalcev, tako da bo stopnja priključenosti na kanalizacijo narasla na 98 odstotkov.

Tudi ob Cesti dveh cesarjev v neposredni bližini po slovesu elitnega naselja Murgle prebivalci nimajo priključkov na kanalizacijo, cesta, katere ime spominja na ljubljanski kongres Svete alianse iz 1821, pa je v neuglednem stanju.