Intenzivna pogajanja Pošte Slovenije, Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZZZS ter Sindikata poštnih delavcev so obrodila sadove. Vpleteni so dosegli načelen dogovor o ukrepih za izboljšanje delovnih pogojev in materialnega položaja zaposlenih. Če bo vsebina dogovora tudi formalno potrjena, stavke, ki je bila napovedana za torek, 19. februarja, ne bo.

Glavna zahteva poštinih delavcev niso bile višje plače, temveč razbremenitev zaposlenih. Zaradi pomanjkanja kadrov poštarji praviloma delajo več kot osem ur na dan, lani pa so nabrali kar 133.000 nadur. Dogovor naj bi vpleteni podpisali v ponedeljek. Tedaj bodo javnosti tudi predstavili podrobnosti sporazuma.