Kot ocenjujejo, se je ob številu otrok, ki iščejo azil v Evropi, povečalo tudi število otrok, ki so opredeljeni kot »brez državljanstva«. V letu 2017 jih je bilo registriranih približno 2100, kar je štirikrat več kot leta 2010, poudarjajo v obeh organizacijah in pozivajo države in druge akterje, naj zagotovijo, da se noben otrok ne bo rodil ali ostal brez državljanstva v Evropi.

Otroci brez državljanstva imajo omejen dostop do osnovnih pravic in storitev, kot so izobraževanje in zdravstveno varstvo, ter se pogosto soočajo z diskriminacijo, ki lahko traja vse življenje. Pomanjkanje uradnih dokumentov lahko poveča tveganja, da so otroci žrtve nasilja, zlorab in trgovine z ljudmi, ter možnosti, da bodo skupaj z družinami aretirani in pridržani, so opozorili v sporočilu za javnost.

»Otroci brez državljanstva imajo številne ovire že na začetku življenja (...) Pravne ovire, s katerimi se soočajo, pogosto pomenijo, da so njihove sanje razblinjene, še preden odrastejo, njihov potencial pa neuresničen,« je dejala direktorica Urada za Evropo pri UNHCR Pascale Moreau.

»Vsak otrok ima pravico do imena in državljanstva,« pa je dejala regionalna direktorica Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo Afshan Khan, ki je tudi posebna koordinatorka za begunce in migrante v Evropi.

Zagotovitev pravne identitete vsem s pomočjo registracije rojstev je tudi eden od ciljev agende ZN za trajnostni razvoj do leta 2030. Unicef si prizadeva, da bi bili vsi otroci registrirani ob rojstvu, medtem ko je cilj kampanje UNHCR do leta 2024 odpraviti apatridnost, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu.