Soglasje k nakupu omenjene nepremičnine je na današnji dopisni seji dal tudi mestni svet. Na vprašanje, zakaj se je občina odločila za to investicijo, saj je prioriteta občine vse kaj drugega kot ukvarjanje s hotelirstvom, na Mestni občini Celje odgovarjajo: »Nakup nekdanjega hotela Turška mačka je skladen s strategijo nakupa poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra.«

Kot še dodaja Mojca Grušovnik iz službe za stike z javnostmi na celjski občini, se je občina druge javne dražbe udeležila kot upravičenka s predkupno pravico in bila izbrana kot najugodnejša ponudnica. »Izhodiščna cena za nakup je znašala 521.550 evrov,« je še pojasnila Grušovnikova.

Že sama zgradba je za Celje pomembna

»Ko bo postopek nakupa v celoti končan in bo občina nepremičnino prevzela v posest, bodo opravljena tudi nekatera nujna vzdrževalna dela na objektu,« še pove Grušovnikova. Koliko naj bi po grobi oceni za to in morebitno obnovo odšteli, na občini (še) ne razkrivajo. Vsekakor pa je občini v interesu, da bi se v hotelu ohranila nekdanja, torej gostinska dejavnost.

»Zgradba kot taka je za Celje nedvomno pomembna prav zaradi dolgoletne hotelirske tradicije,« še pove Grušovnikova. Ne nazadnje je v hotelu, ki je v neposredni bližini Slovenskega ljudskega gledališča Celje, tudi vitraž s tremi velikimi kompozicijami akademskega slikarja Jožeta Spacala, ki ima umetniško vrednost. Neuradno so se na občini za nakup zavzeli torej predvsem zaradi bojazni, da ne bi hotela kupil kdo, ki bi imel z njim povsem drugačne načrte in vanj naselil dejavnost, ki mestu ne bi bila v ponos ali v interesu. Vsi dosedanji poskusi oživitve pa so se žal izjalovili.

V Celjskem sejmu brez soodločanja

Na drugi strani skupina občank in občanov, ki so združeni v listo Odprto Celje, opozarja pred razprodajo občinskega premoženja. Župan Bojan Šrot želi namreč prodati kontrolni delež v družbi Celjski sejem. Danes je zato omenjena skupina na mestne svetnike naslovila civilno pobudo, v kateri se zavzemajo proti prodaji, saj je družba Celjski sejem ena od pomembnejših razvojnih priložnosti Celja tudi v prihodnosti.

Na to Katarina Karlovšek, zadolžena za stike z javnostmi v Celjski županovi listi (CŽL), odgovarja: »Kot je znano, je bila prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Celjski sejem objavljena konec lanskega leta. Prevzem je uspešno zaključen in tudi Obrtna zbornica Slovenije, ki je bila druga največja lastnica v družbi, je svoje delnice prodala.«

Karlovškova še dodaja, da celjska občina s svojim lastniškim deležem res ne bi mogla o ničemer odločati. »Zato smo prepričani, da takšno lastništvo ni strateškega pomena in je bolje takšno kapitalsko naložbo prodati, denar iz tega naslova pa nameniti za nakup strateško pomembnega stvarnega premoženja, kot so objekti in zemljišča. A to je za zdaj samo naš predlog, saj mora o prodaji delnic Celjskega sejma, ki bi bila po našem mnenju gospodarna odločitev, odločati še mestni svet. Verjamemo pa, da bo družba Celjski sejem tudi po spremembi lastništva uspešno poslovala še naprej,« je še povedala Karlovškova iz CŽL.