Požar je na predobravnavnem naroku priznal, da je prvoobtoženemu in nekdanjemu zaposlenemu v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Urošu Smiljiću plačal 20.000 evrov za to, da bi njegovi hudo bolni partnerki uredil hitrejšo operacijo in zdravljenje raka pri zdravniku Eriku Breclju. V svojem današnjem zagovoru je Požar dejal, da bi danes storil isto.

Požarjeva zagovornica Špela Mesesnel je sodišču predlagala odpustitev kazni, ki jo kazenski zakonik omogoča v posebnih primerih. Po njenih besedah mu je bila najhujša kazen - smrt ljubljene osebe - že izrečena. »Velika razlika je, ali nekdo podkupuje, da pridobi materialno korist ali da rešuje življenje,« je izpostavila in v zaključnih besedah večkrat poudarila, da gre za dejanje iz ljubezni in ne koristoljubja. Ob tem je bila kritična do nedopustno dolgih čakalnih dob v zdravstvu: »Sistem ga je prisilil, da je to storil, zdaj ga pa ta isti sistem želi kaznovati.«

Tožilka Bojana Podgorelec, ki je predlagala 10 mesecev zaporne kazni, ki bi jo odslužil z družbeno koristnim delom, in denarno kazen, je v zaključnih besedah dejala, da je Požarjevo priznanje prispevalo k razjasnitvi okoliščin, a to ni bila edina prijava kaznivega dejanja, saj jo je v istem času podal tudi zdravnik Brecelj. Po njeni oceni tudi ne gre spregledati, da se je Požar za prijavo odločil tri leta in sedem mesecev po storjenem kaznivem dejanju. Na to je zagovornica odvrnila, da je Požar želel potlačiti težko obdobje, ko pa mu je v nekem drugem sojenju sodila Brecljeva žena, pa so mu »spomini privreli na plan«.

Sodnica Nina Drozg Draganič je v obrazložitvi sodbe pojasnila, da je pri določitvi najdaljše možne pogojne kazni in preizkusne dobe upoštevala, da je bil Požar, ki bo moral plačati tudi stroške sojenja, že pravnomočno obsojen. Kaznivo dejanje, ki ga je storil, je res korupcijsko, a je po besedah sodnice treba upoštevati, da ni šlo za koristoljubnost, ampak je bilo storjeno z namenom reševanja življenja. Kot veliko olajševalno okoliščino pri določitvi kazni je upoštevala njegovo priznanje krivde..

Tožilstvo se bo na sodbo najverjetneje pritožilo. Kot je v izjavi za mediji dejala Podgorelčeva, je sodišče kaznivemu dejanju dalo drugačno težo, čeprav je v obrazložitvi sodbe navedlo enake okoliščine kot tožilstvo.

Pritožbo pa je že napovedala obramba.