Predstavniki pravosodnih policistov so na današnji seji konference sindikata Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij direktorja uprave pozvali k odstopu. Kot je na novinarski konferenci dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, je namreč Podržaj direktorjem zavodov z odredbo naročil, naj svojim javnim uslužbencem naložijo, da poročajo vodstvu uprave o vsakem stiku, ki bi ga imeli z Verkom.

Takšna odredba po Verkovih besedah preprečuje normalno sindikalno delo ter je nezakonita in na meji kaznivega dejanja.

Poleg tega so na današnji seji konference predstavniki sindikata v zavodih za prestajanje zaporne kazni sprejeli sklep, s katerim zahtevajo sestanek s predsednikom vlade in pravosodno ministrico. Če sestanka ne bo do 8. februarja, bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti, je napovedal vodja sindikata v mariborskem zaporu Kamil Fras.

Po njegovih besedah bodo zahtevali kolektivno pogodbo za delavce v zaporih, kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s sprejetimi standardi in normativi, ter odpravo sistemskih anomalij. Iz sprejetih standardov in normativov je namreč razvidno, da v slovenskih zaporih manjka 138 pravosodnih policistov in 29 strokovnih delavcev.

Na kadrovsko podhranjenost so opozorili tudi predstavniki sindikata iz drugih zavodov za prestajanje kazni. Po besedah vodje sindikata v zaporu na Dobu Leona Lobeta so nedavni dogodki v Kopru in na Dobu dokazali, da je v našem zaporskem sistemu nekaj narobe. Na Dobu bi trenutno potrebovali vsaj 50 pravosodnih policistov, da bi lahko opravili vsaj tista dela, za katera so zadolženi, je poudaril. Kadrovski primanjkljaj se po njegovih besedah kaže tudi v strokovnih službah.

»Želimo in zahtevamo, da se posodobi varnostni sistem in da se poskrbi za vse zaposlene,« je poudaril Lobe. Opozoril je tudi na pomanjkljivo usposabljanje pravosodnih policistov.

Kadrovske težave imajo tudi v koprskem in ljubljanskem zavodu. Po besedah Roberta Malikoviča iz koprskega zapora ne drži, da Podržaj ni bil seznanjen s kadrovsko stisko v tem zavodu. Kot je dejal, so vodstvo zapora in upravo večkrat opozarjali, a posluha ni bilo. Enako trdi Robert Vesel iz ljubljanskega zapora, saj so sami na težave opozorili že junija lani. Od tedaj odgovorni niso naredili nič, je poudaril in dodal: »Če bi kaj naredili, mogoče do dogodkov v Kopru in na Dobu ne bi prišlo.«