Na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice bodo predvidoma že to jesen začeli uresničevati šest inovativnih projektov, ki bodo bogatili življenje in zagotavljali dobro počutje občanov v lokalnem okolju. Skupna vrednost projektov drugega javnega poziva za lokalni razvoj, ki jih je konec lanskega leta Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas že potrdila, znaša 583.632,45 evrov. Skoraj 340.000 evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa dobrih 67.000 evrov.

Potrjeni projekti prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ranljivih družbenih skupin ter omogočanju aktivnega povezovanja prek glasbe, kulture in športa, poudarjajo na LAS Za mesto in vas, kjer imajo s projekti prvega poziva iz leta 2016 zelo dobre izkušnje. »Takrat smo izbrali dvanajst projektov in prav vsi so prestali tudi presojo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,« je povedal vodja projektov Roman Medved z Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. Večina teh projektov se še izvaja, končana pa sta projekta iz občine Medvode, in sicer otroška igrala in vrtne lope iz sklopa urbanega vrtnarjenja.

Vesela igrala

Med najbolj izstopajočimi novimi projekti so Vesela igrala, s katerimi bodo z oživitvijo vaških jeder in ureditvijo otroških igrišč občanom Vodic in Trzina omogočili kakovostno preživljanje prostega časa v domačem okolju. Nosilka projekta je občina Trzin, ki si prizadeva, da bi z urejanjem domačih igrišč prispevala k temu, da staršem ne bi bilo več treba otrok vsakodnevno voziti v večja mesta z bolj razvito ponudbo oziroma infrastrukturo.

Zanimiv je tudi projekt Glasbene šole Lartko, ki prav tako prihaja iz Trzina. S projektom Lartko združuje bo šola poskušala približati glasbo prav vsem, ki si jo želijo spoznati. Ker je glasbeno udejstvovanje vse dražje, se bodo zato potrudili glasbeno izobraževanje tudi cenovno približati množici oseb, ki si sicer tega ne bi mogla privoščiti.

Tenis klub Kubu Vodice je pripravil projekt Različnost povezuje, ki naj bi spodbujal medgeneracijsko sodelovanje prek delavnic vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja ter rekreacijskih dejavnosti. S projektom bodo nagovorili različne družbene skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju strpnosti do drugačnosti ter k spodbujanju aktivnega prostovoljstva.

Nadgradnja uspešnih zgodb

Med potrjenimi projekti so tudi trije, ki nadgrajujejo aktivnosti iz prvega poziva in poskušajo tlakovati pot za nadaljnje samostojno izvajanje aktivnosti ter dolgoročnejše spremembe na področju kulturne dediščine, podjetništva, socialne oskrbe in medgeneracijskega povezovanja. S projektom Stara hišna imena II, ki ga vodi občina Vodice, bodo identificiral vsaj 620 hišnih imen na območju LAS ter z njimi označil najmanj 310 domačij, s čimer bodo obudili kulturno dediščino, ki se je oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje bo skušal z nadgradnjo projekta Krekovo središče II vzpostaviti pogoje za dolgoročno zagotavljanje socialne vključenosti, kakovostnega in aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, razbremenitve družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za starejše in bolne, ter širjenja prostovoljstva in zagotavljanja podpore mladim družinam in otrokom. Javni zavod Cene Štupar pa bo skupaj s partnerji še naprej razvijal projekt Za vas, podjetniki, ki zagotavlja podporne, strokovne in izobraževalne aktivnosti, ki omogočajo zvišanje podjetniške usposobljenosti in kompetenc udeležencev, vključenih v izobraževanje oziroma mentorstvo na področju zaposlovanja in podjetništva.

Nove projekte bodo začeli izvajati po potrditvi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, predvidoma že to jesen. Vsi akterji, ki se na prva javna poziva niso prijavili, a imajo zanimive ideje, pa lahko te prijavijo na tretji javni poziv za lokalni razvoj, ki bo objavljen predvidoma pozno pomladi.