Kot so pojasnili v Pošti, jih je pogajalska skupina omenjenega sindikata obvestila, da se ne strinjajo s ponujenim predlogom dogovora ter da ocenjuje, da so razhajanja v stališčih tolikšna, da jih ne bo mogoče uskladiti.

Vodstvo Pošte bo tako pogajanja nadaljevalo z drugim reprezentativnim sindikatom - Sindikatom delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, ob tem pa ostajajo odprti za nadaljevanje dialoga z vsemi socialnimi partnerji tudi v prihodnje.

V Pošti sicer obžalujejo, da ni prišlo do dogovora za izboljšanje materialnih pravic zaposlenih in njihovih pogojev dela, za katere so si kot delodajalec »močno prizadevali«.

Po mnenju pošte so njihove zahteve ustrezne

Po njihovem mnenju je bil predlagani dogovor ustrezen kompromis med pričakovanji obeh sindikatov in zmožnostmi delodajalca, še posebej glede na že sprejete ukrepe za izboljšanje delovnih razmer in pogojev dela, predvsem na področju dostave in dela na poštah. Ob tem se zavedajo, da morajo na tem področju narediti še več, a vseh ukrepov ni mogoče izvesti takoj.

Predlagani dogovor sicer zajema dvig povračil stroškov prevoza na delo, regresa, delovne uspešnosti iz naslova napredovanja na delovnem mestu, nagrade za mentorje in inštruktorje, izplačil dodatka za nadomeščanje odsotnosti na drugih poštah, prav tako pa uskladitve osnovnih plač v določenem odstotku glede na rast cen življenjskih potrebščin v letih 2018 in 2019.

Predstavnica večjega od obeh reprezentativnih sindikatov Saška Kiara Kumer je povedala, da sta se sindikata skozi lansko leto ves čas pogajala v smeri izboljšanja razmer za zaposlene, nekaj teh je bilo materialne narave, a poudarek je bil na varnosti in zdravju pri delu.

Danes le osnutek dogovora

Rezultat pogajanj je bil današnji osnutek dogovora, vendar v tem trenutku po njenih besedah še niso prišli do končne točke, v kateri bi lahko bile vse strani zadovoljne in bi dogovor tudi podpisali.

»Sindikata bosta vztrajala predvsem pri zavezah ki se tičejo varnosti in zdravja pri delu, saj bo rešitev položaja prineslo le dovolj zaposlenih, tako da ne bo več prihajalo do preobremenjenosti in viškov ur,« je pojasnila Kumrova.

Za dokončno odločitev glede usode dogovora bodo povprašali svoje članstvo, ki bo moralo povedati, ali so za podpis ali pa bo tudi njihov sindikat morali odstopiti od pogajanj in se lotiti drugih oblik sindikalnega delovanja. O tem se bodo odločili do torka.

Poštni delavci nezadovoljni z osnutkom dogovora

Precej manj zadovoljni pa so v Sindikatu poštnih delavcev, kjer so se že odločili, da dogovora ne bodo podprli, in so začeli aktivnosti za napoved stavke. Kot je za STA povedal predsednik sindikata Saša Gržinič, so predlog delodajalca obravnavali že v četrtek, predstavniki sindikata pa so soglasno nasprotovali podpisu.

»Od nas zahtevajo, da se za dve leti zavežemo, da ne bomo odpirali novih zahtev, ki bi pomenili višanje stroškov dela in vplivanje na poslovni izid. V zameno za to bi nam v dveh letih namenili skupaj 4,7 milijona evrov, kar bi se poznalo v dvigu regresa, dodatkov in podobno. Glede konkretnih predlogov za ureditev pogojev dela in razbremenitev zaposlenih pa ni v dogovoru niti ene zaveze,« je dejal Gržinič.

Pogajanja o tem osnutku dogovora so za njih končana, za zdaj pa nameravajo počakati na odločitev drugega sindikata, ki očitno še vidi nekaj možnosti za dopolnitev dogovora. Sami nameravajo v vsakem primeru napovedati stavko, do katere bi po njegovih besedah lahko prišlo v drugi polovici februarja. Ker morajo po zakonu nujna dela opravljati, bo stavka potekala v omejenem obsegu, kar pomeni, da jim časopisov, reklam in trgovinskih paketov ni treba razvažati.

V stavko bodo šli bodisi skupaj z drugim sindikatom ali sami, je dejal Gržinič in dodal, da se je med 850 njihovimi člani na njihov poziv že odzvalo 600, med njimi so bili proti stavki le štirje.