43.100 novih zadev je sodišče prejelo v lanskem letu. Za 68 odstotkov od teh zadev (29.300 zadev) je sodišče že vnaprej presodilo, da verjetno ne bodo primerne za nadaljnjo sodno obravnavo. O tem bodo sicer še presojali sodniki.

42.761 zaključenih zadev je sodišče doseglo v letu 2018. To pomeni, da je v letošnje leto prenesenih 339 dodatnih zadev. 1014 sodb je bilo izrečenih v letu 2018. Z njimi je bilo rešenih 2738 zadev (v nekaterih sodbah je bilo združenih več zadev). Preostale zadeve (skupaj 42.761) so bile zaključene z odločitvijo, da niso primerne za obravnavo, oziroma so bile izločene zaradi drugih razlogov.

56.350 zadev ostaja pred sodiščem in čaka na odločitev

21 odstotkov čakajočih zadev je ruskih, sledijo Romunija s 15 odstotki, Ukrajina in Turčija s 13 odstotki ter Italija s 7 odstotki. 0,15 odstotkov ali 88 zadev je vloženih zoper Slovenijo. Glede na število prebivalcev je največ pritožb zoper Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Liechtenstein.

238 sodb zoper Rusijo je bilo lani izrečenih zaradi kršitve konvencije, od tega kar sedem zaradi povzročitve smrti, več kot sto pa zaradi mučenja ali nehumanega ravnanja. Sledijo Turčija s 140 obsodbami, Ukrajina s 86 in Madžarska s 35 obsodbami. Slovenija je bila lani obsojena petkrat, oproščena pa je bila v štirih primerih.