Kot so sporočili iz Adrie, je agencija ugotovila, da je Adria z izvedenimi in predvidenimi poslovnimi in finančnimi ukrepi izkazala, da je v daljšem obdobju sposobna poravnati vse svoje obveznosti, da je dolgoročno plačilno sposobna po vseh zakonskih kriterijih ter izpolnjuje zahteve, predpisane za imetnika operativne licence. Hkrati je agencija v več ločenih postopkih potrdila, da Adria izpolnjuje tehnične zahteve na način, ki omogoča zagotavljanje letalske varnosti na ustrezni ravni.

Direktor Adrie Holger Kowarsch je dejal, da drugačne odločitve agencije ni pričakoval, saj je Adria ves čas izpolnjevala zahteve imetnika operativne licence. »Obžalujem, da je bilo v zadnjih mesecih toliko lažnega in zavajajočega poročanja o stanju in poslovanju naše družbe, hkrati pa se veselim, da bomo lahko odslej nemoteno nadaljevali z izvajanjem našega strateškega načrta in gradili na dolgotrajnem razvoju slovenskega letalskega prevoznika,« je dodal.

Družba ima v načrtu dodatno optimizacijo svoje mreže poletov, dodali bodo nove frekvence, hkrati pa ohranili vse ključne povezave z glavnimi evropskimi vozlišči, je še napovedal Kowarsch.

Agencija za civilno letalstvo je po obsežnem nadzoru lani poleti ugotovila, da Adria Airways ni več sposobna plačevati obveznosti, zato je lastnici družbe, družbi 4K Invest, s ciljem dolgoročne finančne vzdržnosti naložila dokapitalizacijo podjetja. Nemci so Adrio proti koncu lanskega leta dokapitalizirali s štirimi milijoni evrov, obenem pa so napovedali, da še večja dokapitalizacija v višini najmanj 10 milijonov evrov ostaja načrtovana za prvo letošnje četrtletje. V agenciji za civilno letalstvo so prevozniku za predložitev ustreznih zagotovil dali časa do konca lanskega leta.