Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o sofinanciranju prenove dela Poljanske ceste z evropskimi sredstvi. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrih 957.000 evrov za nekaj več kot 2,8 milijona evrov vredno investicijo Mestne občine Ljubljana, so sporočili iz vladne službe.

Ljubljanska občina je javno naročilo za izbor izvajalca prenove Poljanske ceste na odseku med Kopitarjevo in Rozmanovo ulico objavila že avgusta lani. Nanj sta se odzvala dva konzorcija, in sicer sta eno ponudbo oddala Kolektor CPG in Hidrotehnik, v drugi pa so moči združili ljubljanski Nigrad, KPL in Prenova Gradbenik. Iz javno dostopnih podatkov ni razvidno, da bi ljubljanska občina že izbrala najboljšega ponudnika in z njim sklenila gradbeno pogodbo. To smo želeli preveriti neposredno na občini, vendar njihovih odgovorov danes nismo prejeli.

Dovoljeno le za LPP in imetnike dovolilnic

Kot smo že poročali, je dokumentacija za izbor izvajalca razkrila, da bo po prenovi hitrost na omenjenem odseku Poljanske ceste omejena na 30 kilometrov na uro. Del Poljanske od križišča s Kopitarjevo do križišča z Ulico Janeza Pavla II. bo po novem urejen kot skupni prometni prostor, saj ni dovolj prostora, da bi pešci, kolesarji in vozila imeli vsak svoj prostor. Bo pa zato na tem odseku enako kot na osrednjem delu Slovenske ceste vožnja dovoljenja le avtobusom Ljubljanskega potniškega prometa in imetnikom občinskih dovolilnic.

Od Ulice Janeza Pavla II. proti Ambroževemu trgu bo na obeh straneh Poljanske ceste zarisan kolesarski pas. Na delu med križiščem s Strossmayerjevo in Ulico Janeza Pavla II. bo občina na novo zasadila drevored ostrolistnih javorjev. Hkrati z prenovo Poljanske ceste Energetika Ljubljana načrtuje vzdrževalna dela na tamkajšnjemu vročevodu in plinovodu, javno podjetje Vodovod-Kanalizacija pa bo financiralo prenovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Namen prenove Poljanske ceste je »urediti površine za pešce in kolesarje, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta,« so naložbo na Poljanski cesti opisali na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.