Gozdovi na Golovcu se raztezajo na okoli 635 hektarjih, njihovo lastništvo pa je precej razdrobljeno, saj je dobrih 86 odstotkov gozda v lasti fizičnih in pravnih oseb (361 lastnikov in 848 solastnikov), preostanek pa je v državni in občinski lasti. Vse lastnike na občini vabijo, da anketo, ki jim bo vzela približno deset minut, izpolnijo do 10. februarja. Podobno anketo o tem, kaj si želijo na Golovcu, so na občini izvedli že konec lanskega leta, le da takrat niso spraševali lastnikov gozdov, temveč občane oziroma uporabnike območja Golovca.

V anketnem vprašalniku jih je takrat med drugim zanimalo, kaj je najpogostejši razlog občanov za obisk Golovca, kako dolgo se tam zadržijo in ali si na Golovcu želijo še dodatno infrastrukturo. Občina je namreč skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije vključena v mednarodni projekt URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine, katerega glavni cilj je izboljšanje upravljanja urbanih gozdov, predvsem urejanja teh gozdov za oddih in rekreacijo meščanov.

Na občini so za preizkusno območje izbrali Golovec, s pomočjo anket pa želijo izvedeti, kako naj v prihodnje upravljajo gozdove na pobočjih Golovca. Tam nameravajo namreč v sodelovanju z lastniki in uporabniki površin do leta 2020 izvesti več ukrepov za izboljšanje kakovosti in rabe Golovca.