Programski svet RTV Slovenija danes ni izglasoval pozitivnega mnenja o finančnem načrtu za leto 2019. Načrt je pripravil generalni direktor Igor Kadunc, mnenja pa so se kresala predvsem zaradi predvidenega primanjkljaja v višini 5,8 milijona evrov. Kadunc je napovedal, da bodo manjkajoča sredstva nadomeščena s prodajo delnic mednarodnega podjetja Eutelsat, ki jih ima javni zavod še na zalogi. Na tak način naj bi bil končni izid vendarle 32.000 evrov več prihodkov kot odhodkov. »V dilemi, ali bi pokrivali primanjkljaj iz presežkov preteklih let, ki jih ima RTV Slovenija okoli devet milijonov evrov, ali se bo primanjkljaj pokril s prodajo delnic tako kot v preteklih letih, smo se za zdaj odločili za prodajo delnic,« je Kadunc povedal za Dnevnik.

Nadzornik: Potrebni bodo hudi rezi

Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough pa je na seji programske svetnike opozoril, da s prodajo delnic, ki jih že zmanjkuje, RTV Slovenija ne more dolgoročno reševati svojega poslovanja. »Finančni načrt, ki je pred nami, ne omogoča dolgoročne vzdržnosti. Če bo sprejet, nam rezerve ostanejo samo še za eno leto. Potem bodo v letu 2020 potrebni hudi rezi, ne samo v programu, ampak tudi nekje drugje,« je bil pomenljiv Grah Whatmough. Programski svetniki so v tem kontekstu razpravljali tudi o odpuščanju. Kadunc pa je dejal, da je mogoče število zaposlenih še nekoliko znižati, a samo toliko, da bo še mogoče izvajati program.

»Odpuščanje večjega števila zaposlenih, vendar s tem tudi programske spremembe, bi bile morebiti potrebne v naslednjih letih (po letu 2019, op. p.), ko bo zmožnost RTV Slovenija, da sama pokriva določene primanjkljaje, izčrpana; in ko bi hkrati vlada opredelila, da se predlagajo tudi pomembne spremembe pri organizaciji in programih,« je Kadunc povedal za Dnevnik. Za zdaj načrt za leto 2019 predvideva, da bo imela ob koncu leta RTV Slovenija 2228 zaposlenih. Na seji programskega sveta pa je bilo slišati tudi opozorila, da RTV Slovenija spada v sistem javnega sektorja, v katerem so pogoji za odpuščanje zelo strogi, zato je malo verjetno, da bi bilo sploh izvedljivo.

Kadunc že pripravil plan B

Druga možnost je, da bi vlada v okviru veljavnega zakona povišala znesek RTV-prispevka. Ta je ne glede na naraščanje stroškov in inflacijo že dolga leta »zamrznjen« pri 12,75 evra na mesec. Vlada bi ga lahko brez spremembe zakona povišala za največ deset odstotkov, torej na največ 14 evrov na mesec. A bi bila takšna poteza tvegana, saj je že sedanji RTV-prispevek poligon za huda ideološko-politična obračunavanja.

Finančni načrt za letošnje leto bo na naslednji seji obravnaval še nadzorni svet, Grah Whatmough pa je nakazal, da ga bodo nadzorniki zavrnili. »Vodstvo je že izdalo odločbo o začasnem financiranju za prve tri mesece,« je Kadunc odgovoril na vprašanje Dnevnika, kaj se bo zgodilo, če finančni načrt ne bo potrjen. »Če bo treba, bo takšna odločba izdana tudi za naslednje mesece. Če bi se to zgodilo, bo temu treba prilagoditi tudi programsko-produkcijski načrt za leto 2019, ki je bil sicer že sprejet,« pravi Kadunc.

Programski svetniki pa so danes izglasovali soglasje k imenovanju odgovornega urednika Vala 202 Mirka Štularja za novega direktorja Radia Slovenija.