Zakonski predlog črta sedmi odstavek 53.c člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki vodstvu javnega zavoda omogoča, da z zasebnim izvajalcem sklene pogodbo za celotno storitev in ne zgolj za posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, je pojasnil poslanec Miha Kordiš. Po njegovih besedah to pomeni, da lahko zasebno podjetje izvaja javno financirano dejavnost, ne da bi pridobilo koncesijo.

Kordiš je opozoril, da gre pri tem za tiho privatizacijo in odtujitev javnih sredstev brez kakršnegakoli razpisa. Spomnil je, da so v Levici že ob sprejetju spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti septembra 2017 opozorili na sporno določbo in predlagali dopolnilo, s katerim pa niso uspeli. Tokrat v poslanski skupini pričakujejo, da bo njihov zakonski predlog v DZ naletel na zadostno podporo.

Poglavitna rešitev zakonskega predloga je po Kordiševih besedah v tem, da se javna sredstva ne bodo po nepotrebnem stekala v zasebne žepe, temveč bodo ostala v javni instituciji oz. vsaj v javni zdravstveni mreži. Dodal je, da je od zadnje spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti minilo zgolj dobro leto in »že smo priča prvim primerom izkoriščanja škodljive zakonske določbe«.