Podjetje R Mercuri, ki je zaradi izgubljene poslovne priložnosti pri prodaji zemljišča dobilo tožbo proti občini Izola, ni privolilo v premik poplačila skoraj 1,9 milijona evrov visoke odškodnine. Vložilo je izvršbo in s tem blokiralo občinski račun.

Rok za plačilo odškodnine, ki jo je sodišče po več letih pravdanja prisodilo doslej neznanemu podjetju iz Bistrice ob Sotli, je potekel letošnjega 3. januarja. Občina se je s predstavnikoma podjetja R Mercuri večkrat poskušala dogovoriti, da bi terjatev poravnala po sprejemu proračuna za letošnje leto, a pogovori niso bili uspešni. Včeraj je na občino prispel sklep o izvršbi. Občina se z rubežem sredstev na računu ne strinja, zato bo sodišču med drugim predlagala drugo možnost, in sicer da namesto denarja na računu zarubi katero od občinskih nepremičnin. »Menimo, da rubež na sredstva na računu ni dopusten in predmet izvršbe ne morejo biti denarna sredstva, ki jih ima občina na računu za izvajanje svojih temeljnih nalog,« so včeraj sporočili z izolske občine. Njeni predstavniki tudi upajo, da jim bo uspelo rubež odložiti, saj je občina zoper sodbo, ki jo je izdalo višje sodišče v Mariboru, vložila izredno pravno sredstvo. Sodišču bodo zato predlagali odlog izvršbe, vse dokler vrhovno sodišče ne odloči o njihovem zahtevku.

Zgodba sega v leto 2005. Takrat je podjetje R Mercuri ob izolski ladjedelnici kupilo približno 2300 kvadratnih metrov veliko zemljišče s halo. Za nakup naj bi po poročanju Primorskih novic odšteli 250.000 evrov. Dve leti kasneje so se namenili nepremičnino prodati in s hrvaškim podjetjem sklenili predpogodbo v višini treh milijonov evrov. Predpogodba je vključevala določilo, da velja zgolj v primeru, če v enem letu za to območje preneha veljati prepoved parcelacije zemljišč in gradnje na njih. To se ni zgodilo, saj občina prostorskega načrta še do danes ni sprejela. Podjetje R Mercuri je kasneje zemljišče prodalo, a »le« za 1,9 milijona evrov. Od občine je zato zahtevalo 1,1 milijona evrov razlike do zneska, ki bi ga lahko zaslužilo, če bi mu ga uspelo prodati hrvaškemu kupcu. Odškodninski zahtevek se je zaradi obresti povzpel na 1,9 milijona evrov.