V predprazničnih dneh je občane Izole neprijetno presenetila novica, da mora izolska občina v javnosti povsem neznanemu podjetju iz Bistrice ob Sotli plačati skoraj 1,9 milijona evrov odškodnine zaradi izgubljene poslovne priložnosti. Rok za plačilo se izteče danes. Občina, ki še nima sprejetega proračuna za prihodnje leto, znesek pa ji predstavlja polovico vsega letnega denarja za naložbe, danes od podjetja R Mercuri pričakuje odgovor, ali bo pristalo na predlog, da občina odškodnino poravna po sprejetju proračuna.

Novi izolski župan Danilo Markočič se je z izgubljeno pravdo, ki so si jo sodišča podajala osem let in do nje zavzemala različna stališča, seznanil ob primopredaji županske funkcije. Zgodba ima brado v letu 2005. Tedaj je podjetje R Mercuri (trenutno brez zaposlenih in z večletnim negativnim poslovanjem) ob izolski ladjedelnici kupilo približno 2300 kvadratnih metrov veliko zemljišče s halo. Za nakup naj bi po poročanju Primorskih novic odšteli 250.000 evrov. Dve leti kasneje so se nepremičnino namenili prodati in s hrvaškim podjetjem že sklenili predpogodbo v višini treh milijonov evrov. Predpogodba je vključevala določilo, da velja zgolj v primeru, če v enem letu za to območje prenehajo veljati prostorske omejitve. Občina je namreč že leta 2000 vse do sprejema novega prostorskega načrta na širšem območju ladjedelnice prepovedala parcelacijo zemljišč in gradnjo na njih. Prepoved velja še danes, saj občina prostorskega načrta še ni sprejela.

Štajersko podjetje je kasneje zemljišče prodalo Raiffeisen Leasingu za »zgolj« 1,9 milijona evrov, od občine pa zahteva 1,1 milijona evrov razlike do zneska, ki bi ga lahko zaslužilo, če bi mu ga uspelo prodati hrvaškemu lastniku za tri milijone evrov. Odškodninski zahtevek se je zaradi obresti do danes povzpel na 1,9 milijona evrov.

»Občino tožijo zaradi izgubljene poslovne priložnosti, čeprav občina ni bila lastnica nepremičnine in navedenih finančnih transakcij niso izpeljali. To zadevo sem podedoval in jo, na žalost, prepuščam nasledniku,« je ob primopredaji navedel odhajajoči župan Igor Kolenc. Občina denarja v proračunu za poplačilo trenutno nima. Novi župan Danilo Markočič se je že sestal s predstavniki podjetja in jih prosil za odlog plačila do sprejetja proračuna za leto 2019 oziroma najkasneje do 31. maja 2019. Njihov odgovor pričakuje danes. Če med vpletenimi ne bo prišlo do drugačnega dogovora, Markočič namerava odškodnino poplačati s pomočjo prodaje občinskega premoženja in iz proračunskih rezerv.