Očitke vodilnih menedžerjev Iztoka Seljaka in Dušana Lapajneta, da sta delnice kupovala brez soglasja upravnih organov družbe in po občutno podcenjeni vrednosti, sta odločno zavrnila in jih označila za groba podtikanja in poskus osebne diskreditacije. »Z nakupom so bili seznanjeni vsi člani upravnega odbora H&R, tudi gospoda Seljak in Lapajne. Vsi nakupi lastnih delnic so bili opravljeni v skladu z zakonom ter s strokovnimi mnenji pravnih strokovnjakov in svetovalcev. Lastne delnice so last Hidrie in ne posameznikov. Z nakupom se zato nisva imela nikoli namena osebno okoristiti, kaj šele sovražno prevzeti Hidrio,« sta zapisala in razkrila, da je odkupna cena 10 evrov za delnico nespremenjena vse od leta 2015 in da sta po tej isti ceni delnice odkupovala tudi Seljak in Lapajne – zadnje junija lani. Svetlikova močno dvomita tudi o kredibilnosti pravnega mnenja odvetniške pisarne Jadek & Pensa, ki naj bi potrdilo sume, da so se pri nakupu lastnih delnic dogajale nepravilnosti. »Odvetniška pisarna, ki jo je v imenu Hidrie Holdinga najel gospod Seljak, je v močnem konfliktu interesov, saj je pisarna v preteklosti zastopala koncern Kolektor v večjih sodnih sporih zoper našo korporacijo – med drugim pri poskusu sovražnega vstopa Kolektorja v Hidrio,« sta še sporočila Svetlikova.