Sama vidim nekaj vzrokov in nekaj rešitev v spodaj naštetem.

1. Z dnem upokojitve se naša sredstva zmanjšajo skoraj za polovico. Odmerjeni količnik za določitev višine pokojnine po zadnjih podatkih trenutno izplačane pokojnine zavarovanca za 40 let pokojninske dobe brez dokupa po ZPIZ-2 znaša le še 57,25 odstotka plače in odmerni odstotek se še naprej niža. Če je bila že plača majhna, je pokojnina takoj siromašna.

2. Ker so bile naše plače (glede na odgovornost delovnega mesta, ki smo ga v času aktivne zaposlitve opravljali) različne, so seveda tudi pokojnine različne. Logično ali nepošteno?

3. Ker so vse vlade nepošteno obšle potrebno usklajevanje pokojnin s plačami, se je stanje še poslabševalo in je danes stanje izplačanih pokojnin sramotno, revščina upokojencev vse večja.

4. Ker so v pogovorih in usklajevanjih z vlado uspešni le sindikati (kar nedvoumno kaže praksa), morda ne bi bilo nedostojno tudi pri upokojencih razmišljati o takšni obliki organiziranja in sodelovanja z vlado.

5. Ni prav, da se pod krinko »solidarnosti« in uravnilovke skuša gasiti sramotno stanje pokojnin. Prava rešitev je v pošteni zakonodaji in njenem upoštevanju. Tudi za upokojence.

Mira Kofler, Škofja Loka