Slovenija je država z le dvema milijonoma prebivalcev, vendar z velikim potencialom v svojem znanju in ljudeh. Zgodbe družinskih podjetij, ki predstavljajo 83 odstotkov slovenskega gospodarstva, kažejo Slovenijo v njeni najboljši luči. Številna slovenska družinska podjetja so se razvila iz majhnih podjetij in obrti, medtem ko so druga postala uspešna s privatizacijo, ki je spodbudila njihov nadaljnji razvoj in rast. V primerjavi z drugimi državami Evropske unije je obseg njihovega poslovanja sicer majhen, vendar lahko pričakujemo, da bomo priče njihovi nadaljnji rasti in razvoju, kar dokazujejo tudi slovenske gazele, med katerimi je dobršen del prav družinskih podjetij.

Prispevek h gospodarskemu razvoju

Za najuspešnejša slovenska družinska podjetja so značilni inovativnost, dobri družinski odnosi, močno razviti raziskovalni in razvojni oddelek, rast, skrb za lokalni razvoj in zaposlene ter poslovanje na regionalni in globalni ravni. Ta podjetja pomembno prispevajo k uresničevanju pričakovanj v zvezi s trajnostnim in močnim gospodarskim razvojem, kar potrjuje tudi raziskava, ki jo je podjetje EY Slovenija v sodelovanju s Katedro za podjetništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani leta 2015 opravilo med 360 slovenskimi družinskimi podjetji. Cilj EY Slovenija, ki tesno sodeluje z EY globalnim centrom odličnosti in ponuja zahtevam družinskih podjetij prilagojene storitve, je razvijati projekt družinskega podjetništva v Sloveniji in s tem prispevati k razvoju in prepoznavnosti uspešnih slovenskih družinskih podjetij doma in v tujini.

Spodbujanje najboljših praks

V EY Slovenija, ki povezuje slovenske družinske podjetnike z dobrimi praksami v tujini ter promovira uspešna družinska podjetja znotraj svoje mreže v 151 državah sveta, so družinsko podjetništvo začeli raziskovati pred štirimi leti in takrat oblikovali publikacijo, ki vključuje deset družinskih podjetij v Sloveniji. Njen namen je spodbujanje najboljših praks, predstavitev pozitivnih vidikov družinskega podjetništva interesnim skupinam ter ozaveščanje o njegovem pomembnem prispevku k slovenskemu gospodarstvu. Pred kratkim je izšla že peta knjiga, v kateri je predstavljenih deset novih uspešnih zgodb podjetij, ki jih je družinska vez vodila do podjetniškega uspeha: Agitavit Solutions, Afit (nosilec blagovne znamke Ciciban), Damatech, Logar trade, Marmor Hotavlje, Oblak Group, Pivovarna Pelicon, Polycom Škofja Loka, Rigo in TERA Tolmin.