Dogodek javnosti omogoča vpogled v kulturo in delo startupov in tehnoloških podjetij, ki se v marsičem razlikuje od ustaljenih delovnih in poslovnih navad ter postavlja pozitiven zgled globalnih sodobnih praks. Je tudi odlična priložnost za iskanje zaposlitve, mreženje, spoznavanje delovnih procesov in ekip slovenskih inovativnih tehnoloških podjetij. Prijave za brezplačni obisk na različnih lokacijah po Sloveniji so že odprte.

Intenzivno zaposlovanje tehnološkega kadra

Leto 2017 je bilo rekordno v pridobivanju investicij med zagonskimi podjetji. V letu dni so slovenski startupi zbrali kar 140 milijonov investicij, kar je za polovico več kot v prejšnjem letu (95 milijonov). Večinski del denarja gre v zaposlitev delovne sile, predvsem tehničnega kadra, ki gradi tehnološke rešitve. Startupi in tehnološka podjetja so zato letos začeli intenzivno zaposlovati, kar se kaže v ponudbi delovnih mest predvsem v sektorju informacijske tehnologije.

Na drugi strani je opazen trend, da se tuja in lokalna tehnološka podjetja odločajo postaviti poslovni oddelek v tujini (London, New York, San Francisco), tehnični del ekipe ostaja v Sloveniji. Zaposlovalci poudarjajo udobno, prijetno delovno okolje, konkurenčno plačilo in dodatne ugodnosti. Delovna kultura v startupih in tehnoloških podjetjih se bistveno razlikuje od kulture v korporativnem svetu, saj spodbuja predvsem inovativno mišljenje, ponuja kakovostne delovne razmere, sproščeno in odprto delovno kulturo, kreativne pisarniške prostore in strokovno rast, ki so ključne prednosti dela v inovativnih tehnoloških podjetjih.

Zavidanja vredno delovno okolje

»Napredna visokotehnološka in zagonska podjetja že dalj časa skrbijo za zadržanje svojih najboljših ekip,« poudarja Tamara Valenčič, samostojna strateška svetovalka za HRM. »Pri tem ustvarjajo vrhunske razmere za delo in delovno okolje, ki jim ga zavida vsaka korporacija. To samo krepi dejstvo, da so najboljša zagonska podjetja stopila ob bok tradicionalnemu gospodarstvu in krojijo ustroj trga dela na področju informacijske tehnologije. Direktor Zemante Andraž Tori pa pravi, da obrnejo vsak kamen, da najdejo najboljše kadre. »Najboljši izbirajo med mnogo delodajalci doma in po svetu, zato moramo skrbeti za dobro delovno okolje ter postavljati zahtevne in zanimive izzive za najambicioznejše. Še posebno veliko se ukvarjamo z rastjo vsakega posameznika – profesionalno, karierno in tudi osebnostno.«