Univerza v Ljubljani uspešno uresničuje svojo vizijo: da bo leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. »Kot nacionalna univerza skrbimo za vrhunsko znanje na številnih področjih našega delovanja. Imamo pomembno vlogo pri razvoju družbe in ohranjanju samobitnosti naroda, kjer so ključne vrednote poleg znanja tudi jezik in kultura. Ključni smo ljudje – zaposleni in študenti. Vsak je nepogrešljiv del akademske skupnosti. Smo partnerji, ki cenimo dialog,« pravijo na ljubljanski univerzi.

Prikaz najzanimivejših stvaritev

Stoletnico oblikujejo vse članice Univerze v Ljubljani. Slavnostna akademija, ki bo vrhunec praznovanja, bo natanko na 100. rojstni dan, torej 3. decembra 2019, ob 20. uri v Cankarjevem domu. Dogodki, povezani z obletnico, se bodo vrstili vse leto in še del leta 2020.

Poudarek bo na interdisciplinarnosti: povezovali bodo različne pristope pri odnosu do narave, družbe in človeka. »V tem duhu pripravljamo tudi naš projekt Prostor znanja. Javnosti bo predstavljal najbolj zanimive znanstvene, humanistične in umetniške stvaritve, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani,« s ponosom poudarjajo. »Tudi sicer bodo naši dogodki poudarjali odpiranje univerze v javnost, odzive univerze na aktualne dogodke in vprašanja sodobne slovenske družbe ter vpetost v mednarodni prostor in s tem v mednarodno javnost.« Prenovili bodo tudi svojo vizualno podobo.

Aktiven člen v mednarodnih povezavah

Kot edina univerza v Sloveniji so pridobili že pet projektov Evropskega raziskovalnega sveta, vendar jih želijo pridobiti še več in doseči še kakovostnejše rezultate. V ta namen uspešno deluje razvojni sklad Univerze v Ljubljani. Z univerzami iz združenja CELSA – združenje je leta 2016 oblikovalo sedem uglednih evropskih univerz, med njimi tudi ljubljanska – so oblikovali tudi poseben sklad za pripravo prijav za evropske projekte.

Vzpostavili so številna partnerstva, v okviru katerih sodelujejo z univerzami v soseščini, z univerzami evropske mreže The Guild ter s kitajskimi, južnokorejskimi in japonskimi univerzami. »Decembra smo se vključili v evropsko univerzitetno zvezo EUTOPIA – European University Alliance.« Poudarjajo, da je to prvi formalni podpis tovrstnega konzorcijskega sporazuma v EU, katerega koordinator bo prav Univerza v Ljubljani.

Z uglednimi univerzami Warwick, Pompeu Fabra, Paris-Seine, Göteborg in Vrije Bruselj bodo združili moči za pripravo prijave na razpis evropske komisije. Slednji spodbuja mobilnost, kakovost in odličnost v izobraževanju in raziskavah. Spodbuja tudi krepitev povezav med poučevanjem, raziskavami in inovacijami ter prenosom znanja, s prikazom prednosti večjezičnega učenja, priznavanja kvalifikacij in razvoja skupnih izobraževalnih ter raziskovalnih programov in projektov.

Kakovost jim priznavajo tudi tuje organizacije

»Lahko smo ponosni na to, da smo izkoristili naš potencial in se iz majhne univerze prelevili v ugledno in kredibilno mednarodno univerzo s težo. Naše članice uspešno sodelujejo z gospodarstvom, naši raziskovalci so mednarodno priznani in naši študenti žanjejo uspehe na mednarodnih tekmovanjih,« poudarjajo na rektoratu.

Financial Times je denimo Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani letos uvrstil med 95 najboljših evropskih poslovnih šol. Študijski program International Master in Business and Organisation (IMB) na omenjeni fakulteti pa je uvrstil na 83. mesto med 100 najboljšimi programi na svetu s področja Master in Management, po kriteriju razmerja med kakovostjo in ceno pa celo na 2. mesto med vsemi programi na svetu. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so letos prejeli mednarodno akreditacijo ASIIN, ki jo imajo že Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Fakulteta za strojništvo. »Naši študenti lahko doma in v svetu ponosno povedo, da študirajo na Univerzi v Ljubljani. In naši zaposleni in sodelavci lahko ponosno povedo, da delajo na Univerzi v Ljubljani.«