Pri nas se običajno takšna upravičena strokovna kritika (predvsem zaradi pomanjkljivega civilnega poguma mojih strokovnih kolegov) enostavno in brez posledic ne vidi, ampak se zamolči in presliši. Konstruktivna strokovna kritika je dandanes v vodilnih političnih in strokovnih krogih vse bolj osovražena, zato se jo poskuša utišati, zastrahovati, cenzurirati in zatreti. Zaradi ustrahovanja ter možne eksistenčne ogroženosti kritikov si zato strokovno kritiko lahko privoščimo le še strokovni upokojenci, in sicer zgolj s pismi bralcev v nestrokovnih medijih.

Žal Ljubljančanov ne prebudi niti zdravstvena ogroženost njihove (do sedaj) izredno kakovostne pitne vode zaradi neodgovorne, strokovno popolnoma zgrešene, nepotrebne, stroškovno razsipne, potresno ter okolju nevarne, izvedbeno nepravilne in deloma nedopustne gradnje kanala C0.

Ekonomski izračuni ter ekološke izkušnje v tujini že desetletja jasno kažejo, da so skupni (investicijski in obratovalni) stroški centraliziranih kanalizacijskih sistemov z dolgimi povezovalnimi kanali praviloma znatno previsoki v medsebojni primerjavi z nadomestnimi decentraliziranimi napravami.

Ekonomsko ter ekološko optimizacijo sistemov dosegamo praviloma z ustreznim predčiščenjem oziroma predobdelavo hudo onesnaženih industrijskih ter komunalnih odpadnih vod na izvoru njihovega nastanka. Moderne tehnologije čiščenja, rezultati okoljskih emisij teh naprav ter relativne višine skupnih stroškov čiščenja komunalnih odpadnih voda manjših decentralnih čistilnih naprav dosegajo dandanes vsaj enakovredne ali celo boljše rezultate, kakor jih dosegajo skupni stroški nadomestnih centralnih čistilnih naprav. Torej bi gradnja nove čistilne naprave za Medvode ter (morebitna sanacija obstoječe) čistilne naprave Vodice (brez nepotrebnega povezovalnega kanala C0) znatno pocenila predvidene izredno visoke skupne investicijske ter obratovalne stroške.

Zato sem mnenja, da so gradnja kanala C0, nepotrebno povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana (za Medvode ter Vodice) in nedopustno hudo zdravstveno ogrožanje ljubljanske pitne vode s strokovnega, z ekonomskega, ekološkega ter s potresnega stališča neodgovorna in popolnoma nepotrebna dejanja, ki jih bomo uporabniki hudo preplačali v prihodnjih desetletjih.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana