Koliko bo Sava Re plačala za 77-odstotni delež skladov Infond, ni znano, se je pa po poročanju spletnih Financ pred tekmo s Triglavom vrednost deleža ocenjevalo na okoli 25 milijonov evrov. Za KBM Infond naj bi se poleg Save Re zanimali tudi Triglav Skladi in zavarovalnica Generali. Sava Re je od začetka veljala za najresnejšega kupca, saj ima Zavarovalnica Sava iz skupine Sava Re v družbi Infond 15-odstotni delež.

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993. Danes upravlja prek 300 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v krovnem skladu z 22 podskladi. To KBM Infond uvršča med največje upravljavce v Sloveniji oz. na četrto mesto med največjimi družbami za upravljanje v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem, je razvidno s spletne strani družbe.

Slovenski borznoposredniški trg se konsolidira po krizi, saj gre za majhen trg z malo strankami in relativno skromnim trgovanjem, medtem ko regulatorne zahteve in stroški poslovanja rastejo. V združbi družb za upravljanje investicijskih skladov je vse manj članov. Jeseni so denimo Triglav Skladi kupili Alta Sklade, v združenju so še KD Skladi, NLB Skladi, Primorski skladi in KBM Infond.