Kot izhaja iz nerevidiranega poslovnega poročila, ki ga je Sava Re objavila na spletni strani Ljubljanske borze, so v segmentu pozavarovanja v prvem polletju zabeležili 7,1 odstotka nižjo bruto premijo, kar je posledica medletne dinamike, vpliva gibanj tečaja dolarja v primerjavi z evrom in odpovedi nekaterih pogodb, ki niso dosegale ciljne donosnosti.

Po pričakovanjih se je letos zmanjšala bruto premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 6,3 odstotka, so še zapisali. Skupina je sicer v prvem polletju zbrala 59,4 odstotka načrtovane celoletne premije.

Čisti dobiček se je v prvem polletju znižal za 17,2 odstotka, v skupini pa ocenjujejo, da je načrtovani celoletni dobiček dosegljiv, če v drugem polletju ne bo večjih škodnih dogodkov. V prvi polovici leta se je čisti dobiček ustavil pri 14,2 milijona evrov, skupina pa ga za letos načrtuje med 37 in 39 milijonov evrov.

Skoncentrirani na vlaganje v okoljske in trajnostne naravnane projekte

Sava Re je v poslovnem poročilu izpostavila, da so se v prvih šestih mesecih osredotočali predvsem na vlaganje v okoljske in trajnostno naravnane naložbene projekte. Pri tem so našteli naložbe v infrastrukturne sklade in projekte lokalnih družb, ki se ukvarjajo z energijsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije.

Izpostavili so še, da je bonitetna agencija Standard & Poor's ob rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava letos izboljšala bonitetno oceno finančne in kreditne moči na A, pri čemer je srednjeročna napoved stabilna. Družba ocenjuje, da bo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.