Po teh podatkih je 61 odstotkov vprašanih navedlo, da računalnike uporabljajo večinoma za pisanje elektronske pošte ali vnos podatkov v podatkovne baze. Vsak drugi (47 odstotkov) je med najpogostejšimi dejavnostmi omenil tudi oblikovanje ali urejanje elektronskih dokumentov.

Skoraj devet od desetih državljanov katere od članic EU (87 odstotkov) je navedlo, da so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem vsaj enkrat uporabili internet. Podatki se nanašajo na začetek leta 2018, anketirani so bili stari med 16 in 74 let.

Slovenija se pri uporabi računalnikov na delovnem mestu uvršča v zlato sredino med državami članicami. Da v službi uporabljajo računalnike in računalniško vodene naprave, je potrdilo 74 odstotkov uporabnikov interneta v napši državi. Na Nizozemskem je ta delež celo 93-odstoten, na Danskem in Švedskem se giblje okoli 90 odstotkov. Na drugi strani te lestvice sta Romunija (36 odstotkov) in Bolgarija (47 odstotkov).