Površine za pešce in kolesarje med Celovško in Verovškovo so torej za zdaj urejene le na severnem delu Drenikove. Po zaključku gradnje bodo vozni pasovi za avtomobilski promet nekoliko ožji kot doslej, površine za pešce in kolesarje pa nekoliko širše. Če kolesarji doslej niso mogli legalno kolesariti po Drenikovi, jim bo to po prenovi dovoljeno, čeprav si bodo površine na pločniku delili s pešci.

Poleg preureditve ulice s povečanjem prostora za pešce in kolesarje javno podjetje Energetika Ljubljana v Drenikovi ulici prenavlja tudi vročevod in plinovod. V okviru projekta, ki ga občina sofinancira tudi z evropskimi sredstvi, bo Prenova gradbenik v celoti prenovila tudi križišče Drenikove in Celovške ter ulice Na jami. Vrednost projekta znaša 2,69 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. vbr