Prenova in dograditev ženskega zapora na Igu bo potekala v štirih fazah, razkriva sklep agencije za okolje, da ministrstvu za pravosodje kot investitorju ni treba pridobivati okoljevarstvenega soglasja za ta poseg. Gradnja novih stavb in prenova grajskega poslopja, v katerem je danes ženski zapor, bo tako trajala predvidoma štiri leta in dva meseca.

»Fazna gradnja je pogoj za neprekinjeno delovanje ženskega zapora in edini način, da bo za pripornice in zapornice v času izvajanja del primerno poskrbljeno,« so na pravosodnem ministrstvu pojasnili svojo odločitev o gradnji po fazah. Po prvih ocenah bo preureditev in dograditev ižanskega zapora stala nekaj več kot 24 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost.

Gradnja v štirih fazah

»Faze so oblikovane tako, da predstavljajo logično zaporedje končanih sklopov gradnje,« so dodali na ministrstvu. Iz dokumenta agencije za okolje je razvidno, da je v prvi fazi predvidena rušitev obstoječih opuščenih stavb in stavbe, ki se je je prijelo ime Porodnišnica. Ta faza bo trajala 18 mesecev, pri čemer bo v njej vzpostavljen tudi začasni prometni in varnostni režim, zgrajen pa bo tudi vhodni del s skupnimi prostori in nov del zapora z bolniškim oddelkom, zaprtim oddelkom, s priporom in servisnimi prostori. V drugi fazi je predvidena gradnja sprehajališča in igrišča polodprtega oddelka ter intervencijska pot, kar naj bi trajalo pol leta.

»Po izvedbi druge faze se bo izvedla selitev Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig v novozgrajena objekta. Tretja faza gradnje bo namenjena rekonstrukciji obstoječega grajskega kompleksa, zgraditvi objekta za obiske ter gradnji knjižnice in telovadnice,« navaja sklep agencije za okolje. Tretja faza naj bi trajala dve leti, zadnja, četrta pa še tri mesece. V četrti fazi bi gradbinci morali le še urediti dostopno cesto Na grad.

Razpis za izvajalca gradnje predvidoma leta 2020

Na ministrstvu za pravosodje so dejali, da za zdaj upravne enote še niso zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja, saj arhitekti še pripravljajo projektno dokumentacijo za pridobitev omenjenega dovoljenja. Na podlagi te dokumentacije se bodo tudi odločili, ali bodo pridobili enotno gradbeno dovoljenje za ves poseg ali po fazah, so dejali na ministrstvu.

Spomnimo, vrednost pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije je 993.080 evrov vključno z davkom na dodano vrednost, dokumentacijo pa izdeluje družba Void arhitektura, katere lastniki so Mina Hiršman, Uroš Rustja in Primož Žitnik, ki so skupaj z Laro Sedar in Matijo Zega pripravili zmagovalno rešitev za ženski zapor na Igu.

Na ministrstvu so dejali, da imajo trenutno v proračunu za izdelavo projektne dokumentacije, investicijsko dokumentacijo, specialistične in svetovalne storitve ter arheološke raziskave zagotovljenih 800.000 evrov, »z rebalansom proračuna pa pričakujemo še preostanek potrebnih sredstev v višini približno 100.000 evrov«. Arhitektom so do sedaj plačali približno 200.000 evrov za idejno zasnovo in idejni projekt. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi javno naročilo za izbor izvajalca gradnje lahko objavili leta 2020, kar pomeni, da prej kot do konca leta 2024 oziroma 2025 ženski zapor na Igu ne bo dokončan.

Prostora za 140 zapornic in pripornic

V sklepu agencije za okolje so prostori, v katerih trenutno deluje ženski zapor, opisani kot »dotrajani in v slabem stanju. Prostori niso primerni za prestajanje kazni zapora, hkrati pa so energetsko neučinkoviti in potratni za vzdrževanje.« Po načrtovanih gradbenih posegih pa na ministrstvu pričakujejo »funkcionalne, ustrezne, sodobne, energetsko učinkovite in zadostne prostorske kapacitete za delovanje Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig ter zagotoviti prostore, ki jih na trenutni lokaciji ni, so pa nujni za izvrševanje zapornih kazni pripora in nadomestne kazni zapora po zakonu, ki ureja prekrške«.

Ko bo gradnja končana, bo v prenovljenih in novih stavbah dovolj prostora za nastanitev do 140 zapornic oziroma pripornic, v zaporu pa bo zaposlenih 40 ljudi. Trenutno ženski zapor sprejme 103 osebe.