V občini Medvode so se že pred časom odločili, da bodo rešili problematiko, povezano s kanalizacijo. Skupaj z Ljubljano in Vodicami so se prijavili na veliki kohezijski projekt, ki so ga poimenovali Čisto zate. Ta že poteka in bo potekal še nekaj let, na koncu pa bo 3600 prebivalcem prinesel priključek v kanalizacijsko omrežje.

Toda v ta projekt niso vključena nekatera manjša naselja, ki imajo manj kot 2000 populacijskih enot. Med te spada naselje Sora z okrog petstotimi prebivalci, ki pa se jim prav tako obeta, da bodo gradbeniki do njihovih hiš napeljali kanalizacijske cevi. Na tem območju je občina že lani začela graditi kanalizacijo v treh ulicah, s čimer so začeli prvo fazo gradnje, ki jo je izvajalo podjetje Hidrotehnik. Investicija, ki jo je financiralo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), pa je znašala 160.000 evrov.

Pred dnevi so objavili še javno naročilo za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcije ceste. Ko bo opravljen ta del gradnje, bo imela cela Sora kanalizacijo, v občini Medvode pa bodo brez nje ostale še tri krajevne skupnosti.

Kanalizacija za 24 objektov

»Natančen terminski plan bo določen po izboru izvajalca. Rok za zgraditev kanalizacije v redkeje poseljenih aglomeracijah pod 2000 populacijskih enot, kamor spada tudi naselje Sora, je sicer leto 2023. Med takšne krajevne skupnosti spadajo še Smlednik, Zbilje in Senica. Za ta območja bomo v kratkem začeli pripravljati projektno dokumentacijo in iskati možne vire financiranja,« pravi Matej Osolnik iz urada medvoškega župana in dodaja, da želijo v drugih manjših naseljih in na območju Polhograjskih dolomitov to problematiko reševati z malimi čistilnimi napravami.

Njihovo gradnjo občina Medvode sicer v znesku 1500 evrov financira že nekaj let. »Možni načini reševanja odvajanja odpadnih voda bodo natančneje znani po objavi dokumenta ministrstva za okolje in prostor, ki bo na novo določil aglomeracije tudi na območju naše občine,« dodaja Osolnik.

Sicer bodo poleg kanalizacije v okviru javnega naročila zgradili tudi pločnik na prometni cesti Sora–Ločnica–Topol in obnovili dotrajano cesto od Hiše kulinarike Jezeršek do podjetja Prima Filtertehnika.

»Občina Medvode bo financirala gradnjo pločnika in meteorne kanalizacije, obnovo dela vodovoda v dolžini 200 metrov, rekonstrukcijo ceste in izdelavo inštalacij za javno razsvetljavo, gradnjo sanitarne kanalizacije pa bo v celoti financiral Javni holding VO-KA,« dodaja Osolnik in pojasnjuje, da se bo na fekalno kanalizacijo po izvedbi projekta priključilo približno 24 obstoječih objektiv in stanovanjska gradnje, ki bodo na tem območji še zrasle.