Potem ko so pred tremi leti energetsko in arhitekturno obnovili osnovno šolo Vodice, ki jo obiskuje 560 učencev, ter pred kratkim obnovili in dogradili še vrtec Škratek Svit, si v občini Vodice želijo, da bi zdaj zgledno urejeno šolsko območje zaokrožili še z večnamensko športno dvorano. Te si krajani že dolgo želijo.

Ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik je na nedavnem svečanem odprtju povečanega in posodobljenega centralnega vrtca sicer poudarila, da si v vrtcu Škratek Svit, ki ga skupaj z dvema enotama v Utiku in Skaručni obiskuje 240 otrok, zdaj želijo, da bi podoben standard čim prej zagotovili tudi malčkom v obeh enotah. Po njenih besedah malčkom v obeh primanjkuje predvsem dodatnih igralnih površin, v enoti Skaručna tudi telovadnica, ki jo malčki v Utiku vendarle že imajo.

Tega si kajpak želi tudi župan Aco Franc Šuštar, ki pa ostaja realen in se zaveda, da se teh naložb v naslednjih dveh letih zagotovo še ne bodo mogli lotiti, saj bi radi prej med urejeno novo šolo in vrtec postavili sodobno večnamensko športno dvorano in z njo smiselno zaokrožili območje. Vlogo za gradbeno dovoljenje za športno dvorano, ki ga pričakujejo naslednje leto, so že oddali.

Za 15 milijonov naložb

Kot še pravi župan, znaša skupna vrednost projektov, ki jih načrtujejo v tem mandatu, več kot 15 milijonov evrov; največ bo šlo za gradnjo kanalizacijskega omrežja in centra Središče Vodic. Kanalizacijsko omrežje, ki je izdatno podprto z evropskimi evri, gradijo skupaj z Mestno občino Ljubljana in občino Medvode. Računajo, da jih bo stal že pripravljen projekt urejanja komunalne infrastrukture petih ulic oziroma cest v Polju, Utiku in Bukovici, ki bodo najprej na vrsti, zajeten poltretji milijon evrov.

Sicer pa bo občino Vodice gradnja devet kilometrov dolge hrbtenice kanalizacijskega omrežja od Vodic do Ljubljane, ki bo končano naslednjo jesen, stala 5,5 milijona evrov, za 1,3 milijona evrov se bodo tudi zadolžili. A bodo za to v štirih letih ob gradnji omrežja celovito komunalno opremili in rekonstruirali še dvajset cest in ulic v skupni dolžini več kot 15 kilometrov. »Vse ceste in ulice bodo dobile novo infrastrukturo, pločnike, vodovodne priključke, javno razsvetljavo, optiko, plinske priključke in nov asfalt,« je ponosen župan Aco Franc Šuštar. Dodaja, da bosta na kanalizacijsko omrežje priključeni skoraj dve tretjini občine, drugi se bodo lahko priključili kasneje. Povprečno družinsko hišo bo priklop stal okoli 1500 evrov.

V občini intenzivno nadaljujejo tudi priprave na gradnjo vodiške obvoznice, ki pride na vrsto takoj po končanju mengeške obvoznice. V prav tako že težko pričakovanem novem centru Središče Vodic, ki ga bodo začeli graditi čez dobro leto, pa bodo poleg velikega supermarketa, zdravstvenega doma, medgeneracijskega centra, kulturnih in društvenih prostorov ter upravnega centra uredili tudi spominski kotiček rojaka Jerneja Kopitarja.