Na prvo decembrsko soboto je na podelitvi v Mojstrani svečane listine PZS prejelo deset zaslužnih posameznikov, ki so dali izjemen pečat planinstvu in planinski organizaciji, spominske plakete ob življenjskih jubilejih za uspešno in predano delovanje pa je prejelo enajst planincev. Vodstvo PZS je podelilo tudi štiri priznanja za posebne dosežke v letu 2018.

Na podelitvi, ki jo je PZS priredila skupaj s Planinskim društvom Mojstrana (to letos praznuje 90. obletnico) in Občino Kranjska Gora, je prejemnike priznanj nagovoril generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, ki je v evropskem letu kulturne dediščine osvetlil izjemen pomen Aljaževega stolpa, simbola slovenstva, in Planinskega vestnika, najstarejše slovenske revije. »Le s skupnimi prizadevanji lahko naredimo veliko, da bi današnji in prihajajoči rodovi slovenskih planincev in alpinistov ter vseh, ki zahajajo v slovenske gore, ohranili spoštljiv odnos do bogate dediščine slovenskega planinstva v najširšem pomenu besede,« je poudaril Jernej Hudolin.

Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano in prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, je dejal predsednik PZS Jože Rovan in dodal, da prejemniki pomembno prispevajo k temu, da je planinsko gibanje v Sloveniji zelo živo tudi po 125 letih. »Številni ste prva priznanja dobili že v mladih letih za športne dosežke, zdaj pa jih prejemate za organizacijsko delo, vodništvo, kot predavatelji na usposabljanjih, markacisti ali gospodarji koč in za dolgoletno delo v planinstvu,« je dejal Jože Rovan in dodal, da ta priznanja pomenijo, da planinski tovariši cenijo prostovoljno delo. »Vseeno smo bogato nagrajeni z zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle,« je še dejal.

Zbrani so si ogledali tudi fotografsko razstavo Janeza Kramarja Moja Slovenija, Slovenski planinski muzej in Park olimpijcev, v imenu vseh prejemnikov priznanj pa se je ponosno zahvalil domačin Klavdij Mlekuž, prejemnik svečane listine.