Nadzorni svet krške nuklearke (NEK) je nedavno potrdil dolgoročni načrt investicij do leta 2023 in gospodarski načrt za leto 2019. Glavnino petletnih naložb predstavljajo dokončanje programa nadgradnje varnosti, ki bo večinoma izveden prihodnje leto, gradnja suhega skladišča za iztrošeno gorivo ter zamenjava nekatere dotrajane opreme. »S tem bomo zagotovili visoko stabilnost in predvidljivost obratovanja,« pravi predsednik uprave Stane Rožman. Ob tem dodaja, da sta za NEK izjemnega pomena podpora obeh družbenic pri realizaciji obveznosti nuklearke ter visoka stopnja sodelovanja pri organih upravljanja. Varnostna nadgradnja, katere del so izvedli aprila ob rednem remontu, je v zaključni fazi, fizično je realiziranega okoli 60 odstotkov programa, zaključek del pa je predviden do leta 2021. Kot pravi tehnični direktor nuklearke Mario Gluhak, je med pomembnejšimi segmenti varnostne nadgradnje pomožna komandna soba. Letos je vzpostavljena prva faza njene funkcionalnosti. »To pomeni, da smo zmožni upravljanja in kontrole elektrarne v zaustavitvenem stanju zunaj glavne komandne sobe. Popolna funkcionalnost pomožne komandne sobe se pričakuje v letu 2019 oziroma v remontu oktobra prihodnje leto. Takrat bo omogočeno tudi reševanje potencialnih nezgodnih situacij.«

Novo skladišče za iztrošeno gorivo

Projekt gradnje 60 milijonov evrov vrednega suhega skladišča za iztrošeno gorivo je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, vzporedno je v pripravi tudi presoja vplivov na okolje. Leta 2021 je predviden prvi prenos iztrošenega goriva iz sedanjega bazena v suho skladišče. Po dogovoru iz leta 2015 naj bi iztrošeno gorivo skladiščili do konca obratovanja nuklearke leta 2043 oziroma še nekaj let zatem.

V letošnjem letu je NEK Sloveniji in Hrvaški do danes dobavila 4,89 milijarde kilovatnih ur električne energije in načrtovano dobavo presegla za 50 milijonov kilovatnih ur. Do konca leta naj bi nuklearka proizvedla 5,5 milijarde kilovatnih ur električne energije. V primerjavi s 340 jedrskimi elektrarnami po svetu je krška nuklearka po kazalcu zmogljivosti na 23. mestu, je pokazala analiza, ki so jo oktobra objavili v strokovni reviji Nuclear Engineering International. Kazalec zmogljivosti pomeni razmerje med dejansko in možno proizvodnjo v enem letu in pri krški nuklearki to znaša 99,1 odstotka, kar pomeni visoko zanesljivost proizvodnje in dobave elektrike. Povprečje pri preostalih nuklearkah je pod 80 odstotki.