Gre za občasno izgubo signala na merilni liniji napetosti skoznika glavnega transformatorja oz. vertikalnega izolatorja, so pojasnili. Ker bodo korektivna dela potekala na sistemu, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo, bo potrebna kratkotrajna izključitev elektrarne iz omrežja. Izključitev načrtujejo v nedeljo, obseg in trajanje del ter kontrolnih meritev pa sta odvisna tudi od vremenskih razmer. Padavine namreč dela otežujejo. V NEK so poudarili, da preventivna izključitev elektrarne iz omrežja ni povezana s stanjem elektrarne, temveč le z odstopanjem delovanja nadzornega sistema transformatorja, ki na podlagi meritev zagotavlja informacije o stanju transformatorjev. Gre za eno izmed več meritev transformatorskih parametrov. Povzeli so, da v nedeljo predvidevajo postopno zniževanje moči in izklop generatorja, medtem ko bo reaktor še vedno obratoval na nizki moči. Po končanih delih sledijo ponovni preklop napajanja elektrarne s 110- na 400-kilovoltno stikališče, sinhronizacija elektrarne z omrežjem in dvig moči, so še zapisali.