»Sejemski nastopi podjetij v tujini so eno od osnovnih orodij promocije podjetij in njihovih izdelkov oziroma storitev v tujini ter so primarno usmerjeni v pridobivanje novih poslovnih stikov,« pravi Lidija Vinkovič iz javne agencije Spirit Slovenija. Podjetja, ki se udeležujejo skupinskih sejemskih predstavitev pod okriljem agencije, med prednostmi poleg stroškovne učinkovitosti in enostavnejše organizacije izpostavljajo tudi večjo prepoznavnost.

Prejeli 144 predlogov

Spirit Slovenija nabor skupinskih sejemskih predstavitev pripravi na osnovi interesa podjetij in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Tokrat so prejeli 144 predlogov za sejemske dogodke v letu 2019, namenjene predstavitvi izdelkov in storitev podjetij iz različnih gospodarskih panog: medicine, prehrambne industrije, IK-tehnologij, avtomatizacije, orodjarstva, obrambne industrije, transporta in logistike, oblikovanja in interjerjev, gradbeništva, trajnostnih in energetsko varčnih gradenj itn. Podjetja se večinoma osredotočajo na pomembnejše oziroma vodilne sejme za določeno gospodarsko panogo oziroma industrijo v evropskem prostoru.

Po besedah Vinkovičeve je interes slovenskih podjetij za skupinske sejemske nastope vsako leto velik, kar pomeni, da se podjetja zavedajo njihovih prednosti. Letos so organizirali predstavitve na osmih mednarodnih sejmih v tujini, ki se jih je udeležilo 78 slovenskih podjetij oziroma razstavljalcev.

Dobra priprava prinese rezultate

Eno od podjetij, ki se udeležujejo mednarodnih sejmov, je podjetje Plastika Skaza. Slovenska zlata gazela 2013 redno razstavlja na sejmu Ambiente, ki je, kot pravijo, izjemna strokovna priložnost in prava učilnica novosti. »Za našo panogo je to najpomembnejši svetovni sejem, na katerem poslovnim partnerjem in kupcem predstavimo produktne novosti za trg končnih uporabnikov. Nanj se intenzivno pripravljamo več mesecev in pri tem ničesar ne prepuščamo naključju. Če se podjetje na takšen dogodek dobro pripravi, ima praviloma tudi rezultate, skladne z zastavljenimi cilji.«

Z agencijo Spirit so sodelovali leta 2015 in kot pravijo, vsekakor velja, da delovanje v skupini, povezano in organizirano, omogoča izkoriščanje vrste sinergij. »Podjetja se lahko osredotočimo res zgolj na svoje proizvode in svojo lastno predstavitev, saj za krovno sliko slovenskih razstavljavcev poskrbijo v agenciji Spirit. Obojega sami razstavljavci ne bi zmogli, saj za to nimamo ne kadrovskih ne dodatnih finančnih virov.« ir