Glavna značilnost design thinkinga je ekstremna osredotočenost na uporabnika oziroma kupca ter hitro prototipiranje in testiranje rešitev. V začetni fazi procesa spodbudimo bodočega podjetnika, da čim bolje spozna potencialnega uporabnika in razume njegovo obnašanje, potrebe, vrednote in na podlagi tega prepozna tako eksplicitne kot implicitne potrebe. Ravno osredotočenost na slednje po navadi vodi do najbolj inovativnih in tudi poslovno uspešnih rešitev. Metoda, ki jo razvijajo na Hasso Plattner Institute of Design na Univerzi Stanford v Kaliforniji ter mnogih univerzah po svetu, vključno z ljubljansko ekonomsko fakulteto, se hitro širi v poslovnem svetu. Predavanje, ki bo potekalo od 13. do 16. ure, bo vodil dr. Blaž Zupan, docent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.