Četrti dan po udarni odločitvi volilcev, da mora Andrej Fištravec zapustiti mariborsko mestno oblast, je na zatožno klop sedel njegov ključni zunanji svetovalec Marko Kovačič, ki si bo moral po izvolitvi novega župana najti nov reden vir prihodkov.

Na današnjem dnevnem redu sodnega senata, ki mu predseduje mariborski okrožni sodnik Boštjan Polegek, je bilo zaslišanje nekdanjega mariborskega rektorja in Kovačičevega poslovnega partnerja Ludvika Toplaka, ki je oktobra 2013 sprožil preiskavo obravnavanih goljufij pri nakupu in prodaji interaktivnih tabel. Toplaka ni bilo v sodno dvorano, iz upravičenih razlogov. Prvi mož zasebnega izobraževalnega zavoda Alma Mater Europaea – ECM bo zato zaslišan prihodnjič.

»Kovačič je živel za svoje podjetje«

So pa se naroka udeležile vse druge vabljene priče, med njimi so bili nekdanji zaposleni v Kovačičevem zasebnem zavodu in podjetju Svarog ter predstavniki oškodovanih izobraževalnih zavodov. »Živel je za svoje podjetje. Nepremišljene poslovne korake je storil zato, ker je reševal stanje družbe,« je prepričan Dejan Komes. Do Kovačiča ne goji zamer, čeprav mu je ostal dolžan kar 13 mesečnih plač. Pred nedavnim mu je povrnil ta dolg, zdaj čaka še na poplačilo prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. »To naj bi bilo rešeno do konca leta,« je razložil Komes in s tem pod vprašaj postavil Kovačičev septembrski zagovor, da mu je uspelo poplačati vse terjatve bivših zaposlenih.

Kupnino za nedobavljeno interaktivno tablo je obtoženi vrnil tudi Osnovni šoli Trebnje. Šele med inventurnim popisom so na tej šoli ugotovili, da jim Svarog ni dobavil že plačane pametne table, ki bi morala biti nameščena v tehnični učilnici. »Bili smo nepozorni,« je danes priznal ravnatelj Rado Kostrevc. Da na šolski steni ne visi plačana tabla, so na enak način spoznali tudi na gimnaziji Novo mesto, izhaja iz pričanja ravnateljice Mojce Lukšič.

Dobave interaktivne table prav tako niso nikdar dočakali na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. S Kovačičem so zelo težko vzpostavili stik, se je spominjala priča Urška Prusnik. »Ko sem ga vendarle dobila na telefon, je govoril, da bo zadevo preveril in me obvestil o terminu dobave.« Finančnih ali operativnih težav, na katere se zdaj izgovarja v sodnem postopku, ji ni nikdar omenil.

Oškodovani dobavitelj zdrknil v stečaj

Med tistimi, ki naj bi jih ogoljufal obtoženi, naj bi bil tudi angleški dobavitelj interaktivnih tabel, podjetje Steljes LTD, ki je kazenski prijavi priložilo še odškodninski zahtevek v višini 28.000 evrov. Kovačiču tega dolga najbrž ne bo treba nikoli poplačati, ne glede na razplet predmetnega sodnega postopka. Steljes LTD je namreč pred časom zdrknil v stečaj, slovenska podružnica pa je doživela izbris iz poslovnega registra.

Obtožnica očita Kovačiču deset poslovnih goljufij pri nabavi in prodaji interaktivnih tabel in dve kaznivi dejanji kršitev temeljnih pravic delavcev. Očitana protipravna premoženjska korist presega 120.000 evrov. Kovačič se zagovarja, da so se mu obravnavani dolgovi nakopičili izključno zaradi poslovnih težav in ne zaradi kriminalnega naklepa. Za goljufijo je zagrožena največ petletna zaporna kazen, kršitelja delavskih pravic pa v primeru pravnomočne obsodbe lahko doleti največ tri leta zapora.