Branko Aubreht, predsednik višjega sodišča v Celju, je izdal sklep, da se zahteva za izločitev začasne predsednice celjskega okrožnega sodišča, okrožne sodnice svetnice Petre Giacomelli, zavrne. Izločitev predsednice okrožnega sodišča Giacomellijeve je zahteval odvetnik Franci Matoz, ki v kazenski zadevi zaradi razžalitve zastopa obtoženega prvaka SDS Janeza Janšo. Ta je marca 2016 s tvitom razžalil novinarko Televizije Slovenija (TVS) Eugenijo Carl ter novinarko in urednico TVS Mojco Šetinc Pašek, ki ga zaradi tega zasebno tožita. Med drugim je Janša zapisal, da na »neki facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.«.

Zagovorniku je bil omogočen vpogled

Predsednik celjskega višjega sodišča je v sklepu pojasnil, da Matozova zahteva po izločitvi ni utemeljena, poprej pa je Giacomellijeva že zavrnila tudi njegovo zahtevo po izločitvi predsednice senata Barbare Žumer Kunc in ene od porotnic, češ da je bila zadeva sodnici dodeljena v nasprotju s sodnim redom, obramba pa da ni mogla pridobiti vpogleda v za to namenjene obrazce. Prav tako je Matoz zahtevo utemeljeval s tem, da mu ni bil omogočen vpogled v elektronski vpisnik in kartotečni vrstni red. Kot piše v sklepu, bo lahko o pravilnosti in zakonitosti odločitve o zavrnitvi zahteve za izločitev predsednice senata in sodnice porotnice odločalo izključno pritožbeno sodišče ob morebitnem odločanju o rednem pravnem sredstvu zoper sodbo. Kot še piše v sklepu, tudi ne drži, da obrambi ni bil omogočen vpogled v elektronski vpisnik in kartotečni vrstni red, saj je bila zagovorniku izročena odredba o mesečni delitvi spisov kot tudi letni razpored dela, na prejšnjem predobravnavnem naroku pa tudi vpogled v elektronski vpisnik ter obrazca, kar je zagovornik potrdil tudi sam.

Še enkrat o vročanju pošte

Pooblaščenec omenjenih novinark Tomaž Bajec je na zadnjem predobravnavnem naroku, ki se zaradi Matozove zahteve ni premaknil z mrtve točke, ocenil, da gre za predlog z namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča.

Je pa celjsko višje sodišče medtem ugodilo Janši, ki se je pritožil na sodbo velenjskega okrajnega sodišča, ki je že pred dvema letoma v ločenih zadevah v tako imenovani zamudni sodbi razsodilo, da mora novinarkama plačati vsaki po 6000 evrov kazni, ker je bil njegov tvit žaljiv. Višje sodišče je tožbo Eugenije Carl vrnilo v ponovno sojenje na prvo stopnjo z obrazložitvijo, da je prvi od pogojev, ki morajo biti kumulativno podani za izdajo zamudne sodbe, pravilno vročena tožba toženi strani, pri čemer je sodišče ugotovilo, da ugotovljena dejstva ne zadoščajo za zaključek, da je bila tožba s prilogami in pozivom za odgovor tožencu vročena pravilno. Carlova je to pospremila z besedami: »Sodišče naj brez sence dvoma ugotovi, ali je bilo vročanje pravilno izpeljano. V sodbi višjega sodišča gre za vprašanje postopka, ne vsebine. Mislim, da ni sodišča, ki bi razsodilo, da vsebina tvita ni bila žaljiva.«