Javna agencija Spirit Slovenija slovenskim podjetjem že več kot deset let ponuja mednarodni program izobraževanja s priznanimi tujimi strokovnjaki. V tem obdobju se je več kot 150 podjetij odločilo, da v program vključijo svoje mlade talente in si postavijo trdne temelje pri vstopanju na globalne trge. »Veseli nas, da je vse več podjetij, ki verjamejo, da je vlaganje v znanje in kompetence zaposlenih ključnega pomena. S tem postavljajo trdne temelje in si odpirajo pot v stabilno vstopanje na tuje trge,« je dejala Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo.

Eden najučinkovitejših programov

Program Vodenje izvoznega poslovanja velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni svetovno priznani mednarodni strokovnjaki. V mednarodnem okolju se izvaja od leta 2006, že od začetka pa pri njegovi izvedbi sodeluje tudi Spirit Slovenija, ki na leto krije večino stroškov udeležbe petnajstim slovenskim podjetjem. V dvanajstih letih je program uspešno končalo več kot 1600 slušateljev v 27 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji.

Na dogodku je bilo kot ITM izvoznik leta 2018 razglašeno podjetje Geneplanet, ki je bilo izbrano med udeleženci preteklih generacij programa ITM. Vodilnega evropskega ponudnika inovativnih rešitev na področju zagotavljanja zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki temeljijo na preventivnih genetskih analizah, odlikujejo izvozna naravnanost, agilnost in inovativna proaktivnost. Finančni, izvozni in razvojni kazalniki dokazujejo stabilnost podjetja, krepitev tržne pozicije v mednarodnem okolju ter rast pozitivnih rezultatov. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost, ki se giblje skoraj 30 odstotkov nad slovenskim povprečjem njihove panoge, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih.

Med najuspešnejšimi slovenskimi podjetji

S svojimi izdelki je podjetje prisotno v več kot 30 državah, še letos pa nameravajo aktivirati tudi prvi regijski hub v Singapurju. Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja v podjetju zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja. Glede na Bisnode Success Index, ki je pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja, uvršča bonitetna hiša Bisnode podjetje Geneplanet z 99 od 100 točk med najuspešnejša slovenska podjetja, je v obrazložitvi ob izboru med drugim navedla komisija. Finalisti so bili še Belinka Perkemija, Nektar Natura, Red Orbit in Seltron.