V gorski občini Jezersko so občani odločili, da ne bodo spreminjali občinske meje. Po za zdaj neuradnih podatkih so z veliko večino zmagali tisti, ki so se zavzeli za to, da občina Jezersko ne spremeni kakih pol kilometra mejne črte tako, da bi osrednja slovenska regija z Ljubljano vred dobila stik z Avstrijo oziroma državno mejo, česar zdaj nima. Tako bi lahko lažje črpali okoli 20 milijonov evrov sredstev na različnih evropskih razpisih, Jezersko pa bi v takem primeru mejilo z občino Kamnik in ne več z občino Solčava.

Razmerje med tistimi, ki so bili na referendumu proti že sprejetemu občinskemu odloku o spremembi meje, in tistimi, ki so ga podpirali, je tako nedvoumno, da je bil predlagatelj referenduma in občinski svetnik SDS v dosedanjem svetu Tomaž Muri zadovoljen: »Prepričljiva zmaga dokazuje, da pri vsem skupaj ni šlo za populizem, ampak za razloge, ki so razumljivi ljudem. Meja se ne spreminja za potrebe dnevne politike in dejstvo je, da so sredstva na omenjenih razpisih največkrat namenjena obmejnim krajem in občinam, kot je naša, z razlogom. Navadno gre za okolja, ki so šibkejša od na primer potencialov Ljubljane, in z vstopom osrednje regije v te odnose in razmerja Jezersko nesporno ni v nobeni prednosti. Zelo sem zadovoljen, da se to ne bo zgodilo, vse druge očitke ali obtožbe na svoj račun pa lahko ob dejstvu, da nam je pritrdila velika večina občank in občanov, zanemarim.«

Župan: Žal mi je za tako odločitev

Nasprotni občutki so bili seveda pri tistih, ki so ocenili, da je treba včasih skupno korist dati na prvo mesto in slediti širšim interesom. Dosedanji nepoklicni župan Jure Rebolj opozarja prav na populizem, ki naj bi v tem primeru očitno ljudem pomenil več od argumentov, ki so jih predstavili zagovorniki spremembe meje na skalnatem terenu nad Jezerskim: »Volilci imajo vedno prav in to je osnova demokracije. Pri tem tudi sam lahko poudarim, da je res velika večina podprla zahtevo, da Jezersko občinske meje ne spreminja. Sam sicer lahko izrazim obžalovanje; ponavljam, da s spremembo ne bi ničesar izgubili, kot država pa bi le pridobili,« je dejal župan, ki ga bo kot edini kandidat na volitvah v prihodnje zamenjal Drejc Karničar, ki se tako kot Rebolj ukvarja s turizmom.

Solčava ostaja mejaš z Jezerskim, Kamnik (in z njim osrednja regija) ne bo dobil stika oziroma meje z Avstrijo. Kot je poudaril, gre pri vsem skupaj tudi za zgodovino in tradicijo. Zato lahko ob tem dodamo tudi, da je v slovenski ovčereji najbolj razširjena in tudi znana domača, avtohtona jezersko-solčavska pasma ovc, pri kateri očitno tudi ime kaže, da imata dve bolj ali manj gorski občini vendarle marsikaj skupnega in skupna ostaja tudi dosedanja mejna črta.