Na Zavodu RS za zaposlovanje ta dan pripravljajo vrsto dejavnosti in dogodkov za tesnejše sodelovanje z delodajalci, ki so njihov najpomembnejši partner pri spodbujanju zaposlovanja. Namen obiskov delodajalcev, okroglih miz, predavanj, hitrih zmenkov, mini zaposlitvenih sejmov, poslovnih zajtrkov in ogledov delovnih mest je povezovanje – tako z delodajalci kot drugimi ključnimi akterji na trgu dela, izvajalci programov izobraževanja in programov vseživljenjske karierne orientacije, poudarja Sandi Meke, vodja področja sodelovanja z delodajalci. 

Kakšen je ključni namen teh dogodkov tako na ravni EU kot Slovenije?

Evropski teden poklicnih spretnosti je pobuda evropske komisije. Z njim se želi povečati privlačnost poklicnega izobraževanje in usposabljanja. Lani je z več kot 1500 aktivnostmi po vsej Evropi dosegel kar milijon ljudi. Evropski dan delodajalcev smo prvič pripravili leta 2016. Cilj te evropske iniciative je, da se spodbuja dialog med javnimi službami za zaposlovanje in delodajalci ter opozarja na pomembne tematike, povezane z zaposlovanjem. Lani se je ta dan prvič izvedel pod okriljem evropskega tedna poklicnih spretnosti, da se je povečala odmevnost obeh dogodkov.

V okviru evropskega dneva delodajalcev si bomo ogledali nekatera delovna mesta za izboljšanje posredovanja ustreznih kandidatov. Delodajalcem bomo predstavili, kako lahko skupaj sodelujemo pri zaposlovanju in usposabljanju novih delavcev, ter jim ponudili programe po meri. Pridobiti želimo tudi informacije o potrebah po specifičnih znanjih, ki jih delodajalci iščejo.

Dr. Paul A. L. Evans je na Managerskem kongresu poudaril, da mora Slovenija prenoviti poklicno izobraževanje, ki bo ustrezalo potrebam 21. stoletja. Kaj se dela na tem področju in kako smo uspešni?

Na Zavodu RS za zaposlovanje sodelujemo z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Centrom RS za poklicno izobraževanje tako pri izgradnji sistema – dober primer je vajeništvo – kot pri promociji poklicnega izobraževanja. Naš prispevek pa je graditev kompetenčnega modela kot enega od odgovorov na hitre spremembe na trgu dela in primanjkljaj kadrov v določenih poklicih.

V tednu poklicnih spretnosti bo posebna pozornost namenjena neformalnemu izobraževanju in usposabljanju. Pravite, da je to priložnost za delodajalce, da pridejo do ustreznega kadra?

Ko primanjkuje ustrezno usposobljenih, z delodajalci iščemo rešitve. Sem spada tudi preverjanje pripravljenosti delodajalcev za sodelovanje pri dodatnem usposabljanju brezposelnih, na primer v programu usposabljanje na delovnem mestu. Brezposelne lahko vključimo tudi v druge programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Če določen program na zavodu ni na voljo, ga oblikujemo s pomočjo registra zunanjih izvajalcev in prilagodimo potrebam delodajalcev. Z boljšo usposobljenostjo za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih delodajalci povprašujejo, si udeleženci programov povečajo svoje zaposlitvene možnosti. Zaradi zahtevnejše situacije na trgu dela so delodajalci pripravljeni prisluhniti tovrstnim možnostim. Je pa usposabljanje le eden od ukrepov, ki je na voljo delodajalcem.