Vrhovno sodišče se zaveda pomena in vloge, ki jo je imelo in jo ima Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pri uveljavljanju in zagotavljanju človekovih pravic v celotnem prostoru Sveta Evrope, je v sporočilu za javnost navedel Florjančič. Zato, kot je dodal, obžalujejo, da je bilo prvotno sporočilo zapisano na ta način, da je povzročilo v javnosti tudi tako negativne interpretacije.

Vrhovno sodišče po navedbah predsednika sicer zaznava težavo, ki je v nekaterih sodnih postopkih v neusklajenosti domače, nacionalne zakonodaje s pričakovanji, izraženimi v odločbah ESČP glede načel, ki naj se v sodnih postopkih spoštujejo zaradi zagotovitve poštenega postopka. »To je bil tudi razlog za problematiziranje obrazložitve odločbe ESČP v navedeni zadevi Pro Plus, kar pa ne more pomeniti, da se pričakuje spremembo stališč ESČP v prihodnjih odločitvah, temveč ustrezno prilagoditev domače zakonodaje, ali pa, če do tega ne bo prišlo, domače sodne prakse,« je pojasnil.

Florjančič se je danes sestal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, mu pojasnil svoj pogled v zvezi z zadevo Pro Plus ter ga tudi obvestil o nadaljnjih korakih za odpravo nesporazuma glede spoštovanja odločitev ESČP. Pahor je odločitev pozdravil, saj odpravlja dvome o spoštovanju odločb sodišč.

Samovoljno ravnanje vrhovnega sodišča

Vrhovno sodišče je namreč minuli teden razburilo javnost z obvestilom, da ga ESČP z argumentacijo ob razsodbi, da država podjetju Pro Plus ni zagotovila pravice do poštenega sojenja, ni prepričalo. V izjavi, objavljeni tudi na spletni strani sodišča, so navedli, da odločitve sodišč upoštevajo in jih tam, kjer je to potrebno, vključujejo v svoje delo, spoštujejo pa tiste odločbe, ki prepričajo z argumentacijo.

Obvestilo so obsodili pravni strokovnjaki, ki so vrhovnemu sodišču očitali samovoljno ravnanje. Javno so objavi že minuli teden nasprotovali štirje vrhovni sodniki, ki so od Florjančiča zahtevali pojasnilo, kdo je avtor izjave vrhovnega sodišča in kako je sploh dovolil njeno objavo na spletni strani sodišča.

Danes pa se jim je pridružilo še sedem vrhovnih sodnikov upravnega oddelka sodišča, ki so navedli, da izjave, ki jo je sodišče minuli teden objavilo na spletni strani glede sodbe ESČP v zadevi Pro Plus, ne sprejemajo. »Ta izjava ni bila dana niti v našem imenu niti z našo vednostjo ali soglasjem, v zadevi pa tudi ni odločal senat upravnega oddelka,« so pojasnili v izjavi, pod katero so se podpisali Peter Golob, Brigita Domjan Pavlin, Erik Kerševan, Marko Prijatelj, Borivoj Rozman, Tatjana Steinman in Nataša Smrekar.