Projekt zajema gradnjo bazena s kopališčem in pomožnimi objekti, centralnega objekta z gostinskim delom in dvorano ter kampa s prostorom za šotore, bungalove, mobilne hiše in postajališča za avtodome. V okviru Hopslandie sta predvidena še dva manjša premostitvena objekta, in sicer kozolec ter razgledni stolp, so danes sporočili iz žalske občine.

Na območju Hopslandije je trenutno urejeno postajališče za štiri avtodome, prav tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo novega postajališča za 18 avtodomov. Žalska občina si želi čim prej pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo kopališča za največ 200 kopalcev, gradbena dela pa naj bi se začela predvidoma leta 2019 oziroma 2020. Prav tako občina računa na zaseben kapital, ki bi ga potrebovala pri upravljanju kopališča, gradnji vhodnega večnamenskega objekta, gradnji bungalovov s 300 ležišči, ureditvi šotorišča in območja za počitniške prikolice s pripadajočimi servisnimi objekti, ureditvi povezovalne poti in prostora za druženje ter igro. Po navedbah žalske občine naj bi bil projekt končan leta 2022.