Med ljubljanskimi osnovnimi šolami, ki so jih že ali pa jih na ljubljanski mestni občini še nameravajo prenoviti do konca letošnjega leta, je tudi osnovna šola Milana Šuštaršiča v Štembalovi ulici. Za Bežigradom so namreč danes tudi uradno odprli prenovljeno stavbo in nov prizidek na severovzhodni strani stare šolske stavbe.

Tri učilnice in zelena streha

Kot so pojasnili na mestni občini, so z novim prizidkom želeli omiliti prostorsko stisko, s katero so se morali do zdaj spopadati v šoli. Pomanjkanje prostora so morali reševati tudi tako, da so reorganizirali obstoječe prostore šole. Z novim prizidkom se tako ne bo povečalo število učencev v šoli, temveč se bodo sprostili prostori, ki so bili začasno preurejeni v učilnice in bodo spet namenjeni prvotnemu namenu.

V sodobno zasnovanem prizidku so zdaj tri učilnice, namenjene predvsem učencem prvih razredov, uredili so tudi sanitarije za dečke in deklice, kabinet in garderobo. Na ravnem delu strehe nad glavno avlo so v sklopu projekta uredili zeleno streho s slojem zazelenitve ter nov notranji atrij, ki je dostopen iz prizidka in je urejen kot delno tlakovana površina in zelenica z nizkim rastjem. Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, so ob gradnji prizidka delno prenovili tudi obstoječo šolsko stavbo.

Za prenovo dobrih 667 tisočakov

Investicija je, sodeč po pogodbi, stala dobrih 667.000 evrov (skupaj z davkom), dela je izvedlo podjetje Lesnina MG Oprema. Na občini so izvajalca z javnim razpisom začeli iskati marca. Prijavili so se štirje kandidati, po pogajanjih o ceni pa so nato na občini z izbranim izvajalcem pogodbo podpisali v začetku junija. Na občini so ob tem pojasnili, da prenova šole sodi v sklop pametnih rešitev, s katerimi želijo pod skupnim imenom Ljubljana, pametno mesto zvišati kakovost življenja meščanov. Med pametne rešitve za meščane na občini denimo med drugim uvrščajo ureditev vertikalnega vrta z ozelenelo steno v družinskem centru Mala ulica.

Osnovna šola Milana Šuštaršiča ni edina šola, ki je bila letos že deležna prenove ali novega prizidka. V začetku septembra so denimo odprli nov prizidek z devetimi dodatnimi učilnicami v osnovni šoli Zadobrova, prejšnji teden pa je vrata odprla prenovljena osnovna šola Franca Rozmana Staneta na Prušnikovi cesti. Dobrih 107 let staro šolo v Šentvidu so statično in energetsko prenovili ter obnovili električno in vodovodno napeljavo. Prav tako so dogradili prizidek z novo jedilnico in kuhinjo, na območju prejšnje zgradili novo telovadnico ter med drugim uredili učilnice za učence prvega triletja, učilnice za predmetni pouk in posebej opremljeni učilnici za računalništvo in gospodinjstvo.